De inflatie stijgt van 2,35% naar 2,75%

Consumptieprijzen
De inflatie stijgt van 2,35% naar 2,75%

Consumptieprijsindex van oktober 2018

  • De inflatie stijgt van 2,35% naar 2,75% in oktober.
  • De inflatietoename is voornamelijk te wijten aan prijsstijgingen voor elektriciteit en aardgas.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,73 punt of 0,68%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex stijgt van 1,91% naar 2,29%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in september 105,54 punten.
  • Er waren in oktober voornamelijk prijsstijgingen voor elektriciteit, aardgas, motorbrandstoffen, huisbrandolie, brood en granen, fruit en vakantiedorpen. Artikelen voor huisdieren en alcoholische dranken hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De consumptieprijsindex van de maand oktober 2018 bedraagt 108,31 punten. De index stijgt deze maand met 0,73 punt. De inflatie stijgt van 2,35% naar 2,75%. De gezondheidsindex stijgt deze maand met 0,74 punt en bedraagt 108,26 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex stijgt van 1,91% naar 2,29%. Er waren deze maand vooral prijsstijgingen voor elektriciteit, aardgas, motorbrandstoffen, huisbrandolie, brood en granen, fruit en vakantiedorpen. Deze prijsstijgingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor artikelen voor huisdieren en alcoholische dranken.

De consumptieprijsindex is in oktober 2018 gestegen met 0,73 punt of 0,68% en bedraagt nu 108,31 punten tegenover 107,58 punten in september 2018 (2013 = 100).

CPI_1graph201810_nl.png

De gezondheidsindex stijgt in oktober met 0,74 punt tot 108,26 punten tegenover 107,52 punten in september. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in oktober 105,54 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 107,20 punten, werd deze maand niet bereikt. De vorige spilindexoverschrijding vond in augustus 2018 plaats.

De producten met het grootste verhogend effect in oktober waren elektriciteit, aardgas, motorbrandstoffen, huisbrandolie, brood en granen, fruit en vakantiedorpen. Artikelen voor huisdieren en alcoholische dranken hadden daarentegen het grootste verlagend effect tegenover vorige maand. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

 

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Elektriciteit +0,260 punt Artikelen voor huisdieren -0,035 punt
Aardgas +0,150 punt Alcoholische dranken -0,025 punt
Motorbrandstoffen +0,070 punt    
Huisbrandolie +0,050 punt    
Brood en granen +0,040 punt    
Fruit +0,035 punt    
Vakantiedorpen +0,030 punt    

Elektriciteit steeg gemiddeld met 6,5% in prijs. De prijzen voor aardgas stegen gemiddeld met 7,5%. Motorbrandstoffen werden gemiddeld 1,9% duurder ten opzichte van vorige maand. Huisbrandolie, afgevlakt over 12 maanden, kostte gemiddeld 3,4% meer deze maand.  Brood en granen werden 1,3% duurder. De prijzen voor fruit stegen gemiddeld met 2,6%. Vakantiedorpen werden 4,1% duurder ten opzichte van vorige maand.

Artikelen voor huisdieren daalden deze maand gemiddeld met 4,4% in prijs. Alcoholische dranken werden gemiddeld 1,7% goedkoper.

De inflatie bedraagt nu 2,75%, tegenover 2,35% in september en 2,24% in augustus. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 2,29% tegenover 1,91% in september en 1,77% in augustus. De inflatie zonder energieproducten stijgt in oktober tot 1,52% tegenover 1,49% in september en 1,39% in augustus. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt in oktober 1,40% tegenover 1,34% in september en 1,50% augustus.

Voor voeding bedraagt de inflatie nu 2,63% tegenover 2,44% vorige maand en 1,55% in augustus. Vers fruit kost 9,1% meer dan in oktober 2017. Verse groenten zijn 3,7% duurder dan een jaar geleden. Vis en zeevruchten zijn 3,0% duurder dan in oktober 2017. Boter kost 6,5% meer dan vorig jaar. Alcoholvrije dranken zijn 3,6% duurder en alcoholische dranken zijn 2,6% duurder. De prijs van tabak steeg met 6,2% ten opzichte van oktober vorig jaar. De inflatie voor energie bedraagt nu 13,75% tegenover 9,87% vorige maand en nu 9,92% in augustus. Elektriciteit is nu 8,7% duurder dan een jaar geleden. Aardgas is 18,6% duurder dan vorig jaar in oktober. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 17,5% gestegen in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 16,4% meer dan een jaar geleden. De inflatie voor de diensten gaat van 1,60% naar 1,53%. De inflatie voor de huur stijgt licht en bedraagt 1,02% tegenover 1,00% in september.

De producten en diensten die ten opzichte van oktober vorig jaar het sterkst in prijs stegen, zijn:

Stijgend:

Inflatie:

LPG

28,0%

Diesel

20,8%

Aardgas

18,6%

Huisbrandolie

17,5%

Vloeibaar petroleumgas (butaan, propaan)

15,9%

Postverzending

13,5%

Andere tabakswaren (o.a. roltabak)

12,8%

Kranten

12,2%

Benzine

10,2%

Ander vlees (o.a. konijn)

9,5%

Vers fruit

9,1%

Elektriciteit

8,7%

De producten en diensten die ten opzichte van oktober vorig jaar het sterkst in prijs daalden, zijn:

Dalend: Inflatie:
Software -5,7%
Mobiele telefoontoestellen -4,4%
Andere gegevensverwerkende apparatuur (o.a. smartwatch) -4,0%
Computers -3,3%
Videoapparatuur -3,1%
Diepgevroren groenten, uitgezonderd aardappelen -3,0%
Mobiele telefoondiensten -2,5%
Vaste telefoontoestellen -2,2%
Motorvoertuigenverzekering -2,0%
Varkensvlees -1,9%
Keukenfornuizen, kookplaten en ovens -1,8%
Uitrusting voor geluid of video (o.a. HDMI, hoofdtelefoons, …) -1,7%

De hoofdgroep die in oktober de grootste positieve impact heeft op inflatie is huisvesting, water en energie met 0,62 procentpunt. De grootste negatieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door recreatie en cultuur met
-0,18 procentpunt.

CPI_2graph201810_nl.png

 

De hoofdgroep met de grootste bijdrage tot de inflatie is huisvesting, water en energie met 1,01 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door onderwijs met 0,01 procentpunt.

CPI_3graph201810_nl.png

CPI_4graph201810_nl.png

 

 
2013 = 100 Juli 2018 Augustus 2018 September 2018 Oktober 2018
Consumptieprijsindex 107,43 107,58 107,58 108,31
Inflatie 2,17% 2,24% 2,35% 2,75%
Gezondheidsindex 107,44 107,55 107,52 108,26
Afgevlakte gezondheidsindex* 104,94 105,10 105,23 105,54
* gedefinieerd in de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad 27 april 2015)