De inflatie stijgt van 2,17% naar 2,24%

Consumptieprijzen
De inflatie stijgt van 2,17% naar 2,24%

Consumptieprijsindex van augustus 2018

  • De inflatie stijgt van 2,17% naar 2,24% in augustus.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,15 punt of 0,14%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex stijgt van 1,71% naar 1,77%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in augustus 105,10 punten. De spilindex werd hiermee bereikt.
  • Er waren in augustus voornamelijk prijsstijgingen voor elektriciteit, motorbrandstoffen, aankoop van wagens en telecommunicatie packs. Groenten en vis en zeevruchten hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De consumptieprijsindex van de maand augustus 2018 bedraagt 107,58 punten. De index stijgt deze maand met 0,15 punt. De inflatie stijgt van 2,17% naar 2,24%. De gezondheidsindex stijgt deze maand met 0,11 punt en bedraagt 107,55 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex stijgt van 1,71% naar 1,77%. Er waren deze maand vooral prijsstijgingen voor elektriciteit, motorbrandstoffen, aankoop van wagens en telecommunicatie packs. Deze prijsstijgingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor groenten en vis en zeevruchten.

De consumptieprijsindex is in augustus 2018 gestegen met 0,15 punt of 0,14% en bedraagt nu 107,58 punten tegenover 107,43 punten in juli 2018 (2013 = 100).

CPI_1graph201808_nl.png

De gezondheidsindex stijgt in augustus met 0,11 punt tot 107,55 punten tegenover 107,44 punten in juli. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in augustus 105,10 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 105,10 punten werd hierbij bereikt. Dit betekent dat de sociale uitkeringen en de pensioenen in september met 2% worden verhoogd. De wedden in de openbare sector worden in oktober geïndexeerd met 2%. De vorige spilindexoverschrijding vond in mei 2017 plaats.

De producten met het grootste verhogend effect in augustus waren elektriciteit, motorbrandstoffen, aankoop van wagens en telecommunicatie packs. Groenten en vis en zeevruchten hadden daarentegen het grootste verlagend effect tegenover vorige maand. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Elektriciteit +0,060 punt Groenten -0,045 punt
Motorbrandstoffen +0,035 punt Vis en zeevruchten -0,025 punt
Aankoop van wagens +0,035 punt    
Telecommunicatie packs +0,025 punt    

Elektriciteit steeg gemiddeld met 1,5% in prijs. Motorbrandstoffen werden gemiddeld 0,9% duurder ten opzichte van vorige maand. De aankoop van wagens werd deze maand gemiddeld 0,4% in duurder. De prijzen voor telecommunicatie packs stegen gemiddeld met 0,9%.

Groenten daalden deze maand gemiddeld met 2,5% in prijs ten opzichte van vorige maand. Vis en zeevruchten werden gemiddeld 2,1% goedkoper.

De inflatie bedraagt nu 2,24%, tegenover 2,17% in juli en 2,08% in juni. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 1,77% tegenover 1,71% in juli en 1,63% in juni. De inflatie zonder energieproducten stijgt in augustus tot 1,39% tegenover 1,38% in juli en 1,54% in juni. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt in augustus 1,50% tegenover 1,36% in juli en 1,44% juni.

Voor voeding bedraagt de inflatie nu 1,55% tegenover 2,28% vorige maand en 3,06% in juni. Vers fruit kost 1,6% meer dan in augustus 2017. Verse groenten zijn daarentegen 1,1% goedkoper dan een jaar geleden. Vis en zeevruchten zijn 2,2% goedkoper dan in augustus 2017. Boter kost 13,3% meer dan vorig jaar. Alcoholvrije dranken zijn 3,3% duurder en alcoholische dranken zijn 3,2% duurder. De prijs van tabak steeg met 6,3% ten opzichte van augustus vorig jaar. De inflatie voor energie bedraagt nu 9,92% tegenover 9,19% vorige maand en 6,88% in juni. Elektriciteit is nu 3,3% duurder dan een jaar geleden. Aardgas is 12,8% duurder dan vorig jaar in augustus. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 12,7% gestegen in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 15,9% meer dan een jaar geleden. De inflatie voor de diensten gaat van 1,56% naar 1,89%. De inflatie voor de huur daalt licht en bedraagt 1,00% tegenover 1,03% in juli.

De producten en diensten die ten opzichte van augustus vorig jaar het sterkst in prijs stegen, zijn:

Stijgend: Inflatie:
LPG 33,5%
Vloeibaar petroleumgas (butaan, propaan) 26,3%
Diesel 20,1%
Vliegtuigtickets 15,3%
Postverzending 13,5%
Boter 13,3%
Aardgas 12,8%
Huisbrandolie 12,7%
Andere tabakswaren 12,3%
Benzine 10,2%
Frisdranken 9,1%
Eieren 8,4%

 

De producten en diensten die ten opzichte van augustus vorig jaar het sterkst in prijs daalden, zijn:

Dalend: Inflatie:
Verse zeevruchten -7,2%
Software -7,0%
Gegevensverwerkende apparatuur -6,0%
Diepgevroren groenten -4,7%
Mobiele telefoontoestellen -3,9%
Keukenfornuizen, kookplaten en ovens -3,9%
Gedroogd fruit en noten -3,4%
Strijkapparatuur -2,3%
Vaste telefoontoestellen -2,2%
Videoapparatuur -2,2%
Niet-elektrische apparaten voor lichaamsverzorging -2,1%
Verse vis -2,1%

De hoofdgroep die in augustus de grootste positieve impact heeft op inflatie is vervoer met 0,48 procentpunt. De grootste negatieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door voeding en alcoholvrije dranken met -0,17 procentpunt.

CPI_2graph201808_nl.png

De hoofdgroep met de grootste bijdrage tot de inflatie is vervoer met 0,77 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door onderwijs met 0,01 procentpunt.

CPI_3graph201808_nl.png

CPI_4graph201808_nl.png

2013 = 100 Mei 2018 Juni 2018 Juli 2018 Augustus 2018
Consumptieprijsindex 106,91 107,02 107,43 107,58
Inflatie 1,82% 2,08% 2,17% 2,24%
Gezondheidsindex 106,99 107,01 107,44 107,55
Afgevlakte gezondheidsindex* 104,65 104,76 104,94 105,10
* gedefinieerd in de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad 27 april 2015)