De inflatie stijgt van 2,08% naar 2,17%

Consumptieprijzen
De inflatie stijgt van 2,08% naar 2,17%

Consumptieprijsindex van juli 2018

  • De inflatie stijgt van 2,08% naar 2,17% in juli.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,41 punt of 0,38%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex stijgt van 1,63% naar 1,71%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in juli 104,94 punten.
  • Er waren in juli voornamelijk prijsstijgingen voor hotelkamers, vliegtuigtickets, elektriciteit, aardgas, vakantiedorpen en campings en de verkeersbelasting. Fruit, kleding, citytrips en vlees hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De consumptieprijsindex van de maand juli 2018 bedraagt 107,43 punten. De index stijgt deze maand met 0,41 punt. De inflatie stijgt van 2,08% naar 2,17%. De gezondheidsindex stijgt deze maand met 0,43 punt en bedraagt 107,44 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex stijgt van 1,63% naar 1,71%. Er waren deze maand vooral prijsstijgingen voor hotelkamers, vliegtuigtickets, elektriciteit, aardgas, vakantiedorpen en campings en de verkeersbelasting. Deze prijsstijgingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor fruit, kleding, citytrips en vlees.

De consumptieprijsindex is in juli 2018 gestegen met 0,41 punt of 0,38% en bedraagt nu 107,43 punten tegenover 107,02 punten in juni 2018 (2013 = 100).

CPI_1graph201807_nl.png

De gezondheidsindex stijgt in juli met 0,43 punt tot 107,44 punten tegenover 107,01 punten in juni. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in juli 104,94 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 105,10 punten, is niet overschreden. De laatste spilindexoverschrijding vond in mei 2017 plaats.

De producten met het grootste verhogend effect in juli waren hotelkamers, vliegtuigtickets, elektriciteit, aardgas, vakantiedorpen en campings en de verkeersbelasting. Fruit, kleding, citytrips en vlees hadden daarentegen het grootste verlagend effect tegenover vorige maand. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Hotelkamers +0,125 punt Fruit -0,080 punt
Vliegtuigtickets +0,105 punt Kleding -0,030 punt
Elektriciteit +0,095 punt Citytrips -0,030 punt
Aardgas +0,055 punt Vlees -0,025 punt
Vakantiedorpen en campings +0,040 punt    
Verkeersbelasting +0,025 punt    

Hotelkamers stegen gemiddeld met 18,9% in prijs. Vliegtuigtickets werden gemiddeld 17,6% duurder ten opzichte van vorige maand. Beide stijgingen zijn omwille van de zomervakantie. Elektriciteit steeg deze maand gemiddeld met 2,5% in prijs. Aardgas werd gemiddeld 2,8% duurder. De prijzen voor vakantiedorpen en campings stegen gemiddeld met 5,6% ten opzichte van vorige maand. De stijging van de verkeersbelasting bedroeg gemiddeld 2,6%.

Fruit daalde deze maand gemiddeld met 5,8% in prijs ten opzichte van vorige maand. Kleding werd gemiddeld 0,7% goedkoper. Citytrips daalden gemiddeld 1,4% in prijs. Vlees werd deze maand gemiddeld 0,6% goedkoper.

De inflatie bedraagt nu 2,17%, tegenover 2,08% in juni en 1,82% in mei. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 1,71% tegenover 1,63% in juni en 1,49% in mei. De inflatie zonder energieproducten daalt in juli tot 1,38% tegenover 1,54% in juni en 1,48% in mei. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 1,36% in juli tegenover 1,44% in juni en mei.

Voor voeding bedraagt de inflatie nu 2,28% tegenover 3,06% vorige maand en 2,53% in mei. Vers fruit kost 3,2% meer dan in juli 2017. Verse groenten zijn 1,1% duurder dan een jaar geleden. Vis en zeevruchten zijn 1,0% duurder dan in juli 2017. Boter kost 17,3% meer dan vorig jaar. Alcoholvrije dranken zijn 3,2% duurder en alcoholische dranken zijn 1,4% duurder. De prijs van tabak steeg met 5,9% ten opzichte van juli vorig jaar. De inflatie voor energie bedraagt nu 9,19% tegenover 6,88% vorige maand en 4,77% in mei. Elektriciteit is nu 1,9% duurder dan een jaar geleden. Aardgas is 11,5% duurder dan vorig jaar in juli. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 12,0% gestegen in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 16,5% meer dan een jaar geleden. De inflatie voor de diensten gaat van 1,31% naar 1,56%. De inflatie voor de huur stijgt licht en bedraagt 1,03% tegenover 1,00% in juni.

De producten en diensten die ten opzichte van juli vorig jaar het sterkst in prijs stegen, zijn:

Stijgend: Inflatie:
LPG 29,7%
Vloeibaar petroleumgas (butaan, propaan) 25,8%
Diesel 21,1%
Boter 17,3%
Postverzending 13,5%
Huisbrandolie 12,0%
Aardgas 11,5%
Andere tabakswaren 11,3%
Benzine 10,6%
Eieren 10,3%
Kranten 9,4%
Tandheelkundige verzorging 7,9%

De producten en diensten die ten opzichte van juli vorig jaar het sterkst in prijs daalden, zijn:

Dalend: Inflatie:
Videoapparatuur -7,8%
Mobiele telefoontoestellen -6,3%
Mobiele telefoondiensten -5,9%
Gegevensverwerkende apparatuur -5,6%
Verse zeevruchten -5,2%
Software -3,8%
Koffiezetapparaten en aanverwante toestellen -3,3%
Speelgoed -3,3%
Computers -3,2%
Camera's -2,8%
Vaste telefoontoestellen -2,7%
Hoofdtelefoons, HDMI-kabels,… -2,5%

De hoofdgroep die in juli de grootste positieve impact heeft op inflatie is vervoer met 0,40 procentpunt. De grootste negatieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door communicatie met -0,13 procentpunt.

CPI_2graph201807_nl.png

De hoofdgroep met de grootste bijdrage tot de inflatie is vervoer met 0,69 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door communicatie met -0,03 procentpunt.

CPI_3graph201807_nl.png

CPI_4graph201807_nl.png

 
2013 = 100 April 2018 Mei 2018 Juni 2018 Juli 2018
Consumptieprijsindex 106,69 106,91 107,02 107,43
Inflatie 1,52% 1,82% 2,08% 2,17%
Gezondheidsindex 106,89 106,99 107,01 107,44
Afgevlakte gezondheidsindex* 104,49 104,65 104,76 104,94
* gedefinieerd in de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad 27 april 2015)