De inflatie stijgt van 1,82% naar 2,08%

Consumptieprijzen
De inflatie stijgt van 1,82% naar 2,08%

Consumptieprijsindex van juni 2018

  • De inflatie stijgt van 1,82% naar 2,08% in juni.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,11 punt of 0,10%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex stijgt van 1,49% naar 1,63%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in juni 104,76 punten.
  • De diensteninflatie bedraagt in juni 1,31% en bereikt hiermee haar laagste niveau sinds mei 2010 toen deze 1,30% bedroeg.
  • Er waren in juni voornamelijk prijsstijgingen voor motorbrandstoffen, aardgas en elektriciteit. Hotelkamers, fruit, groenten, bloemen en planten en vakantiedorpen hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De consumptieprijsindex van de maand juni 2018 bedraagt 107,02 punten. De index stijgt deze maand met 0,11 punt. De inflatie stijgt van 1,82% naar 2,08%. De gezondheidsindex stijgt deze maand met 0,02 punt en bedraagt 107,01 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex stijgt van 1,49% naar 1,63%. Er waren deze maand vooral prijsstijgingen voor motorbrandstoffen, aardgas en elektriciteit. Deze prijsstijgingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor hotelkamers, fruit, groenten, bloemen en planten en vakantiedorpen.

De consumptieprijsindex is in juni 2018 gestegen met 0,11 punt of 0,10% en bedraagt nu 107,02 punten tegenover 106,91 punten in mei 2018 (2013 = 100).

CPI_1graph201806_nl.png

De gezondheidsindex stijgt in juni met 0,02 punt tot 107,01 punten tegenover 106,99 punten in mei. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in juni 104,76 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 105,10 punten, is niet overschreden. De laatste spilindexoverschrijding vond in mei 2017 plaats.

De producten met het grootste verhogend effect in juni waren motorbrandstoffen, aardgas en elektriciteit. Hotelkamers, fruit, groenten, bloemen en planten en vakantiedorpen hadden daarentegen het grootste verlagend effect tegenover vorige maand. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Motorbrandstoffen +0,090 punt Hotelkamers -0,060 punt
Aardgas +0,035 punt Fruit -0,040 punt
Elektriciteit +0,030 punt Groenten -0,030 punt
    Bloemen en planten -0,025 punt
    Vakantiedorpen -0,025 punt

Motorbrandstoffen stegen gemiddeld met 2,5% in prijs. Aardgas werd gemiddeld 1,9% duurder ten opzichte van vorige maand. Elektriciteit steeg deze maand gemiddeld met 0,8% in prijs.

Hotelkamers daalden deze maand gemiddeld met 8,1% in prijs ten opzichte van vorige maand. Fruit werd gemiddeld 3,0% goedkoper. Groenten daalden gemiddeld 1,5% in prijs. Bloemen en planten werden deze maand gemiddeld 5,1% goedkoper. De prijzen voor vakantiedorpen daalden, na seizoenscorrectie, gemiddeld met 3,7% ten opzichte van vorige maand.

De inflatie bedraagt nu 2,08%, tegenover 1,82% in mei en 1,52% in april. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 1,63%, tegenover 1,49% in mei en 1,36% in april. De inflatie zonder energieproducten stijgt in juni tot 1,54% tegenover 1,48% in mei en 1,39% in april. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 1,44% in juni, hiermee blijft ze stabiel ten opzichte van mei en is deze gestegen ten opzichte van 1,38% in april.

Voor voeding bedraagt de inflatie nu 3,06% tegenover 2,53% vorige maand en 2,63% april. Vers fruit kost 11,8% meer dan in juni 2017. Verse groenten zijn 2,4% goedkoper dan een jaar geleden. Vis en zeevruchten zijn 3,8% duurder dan in juni 2017. Boter kost 19,6% meer dan vorig jaar. Alcoholvrije dranken zijn 4,3% duurder dan in juni vorig jaar. Alcoholische dranken zijn 3,0% duurder in vergelijking met juni vorig jaar. De prijs van tabak steeg met 6,2% ten opzichte van juni vorig jaar. De inflatie voor energie bedraagt nu 6,88% tegenover 4,77% vorige maand en 2,62 in april. Elektriciteit is nu 0,4% goedkoper dan een jaar geleden. Aardgas is 6,5% duurder dan vorig jaar in juni. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 10,5% gestegen in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 14,9% meer dan een jaar geleden. De inflatie voor de diensten gaat van 1,58% naar 1,31%. De inflatie voor de huur daalt licht en bedraagt 1,00% tegenover 1,01% in mei.

De producten en diensten die ten opzichte van juni vorig jaar het sterkst in prijs stegen, zijn:

Stijgend Inflatie:
LPG 28,9%
Vloeibaar petroleumgas (butaan, propaan) 22,1%
Boter 19,6%
Diesel 19,4%
Eieren 16,2%
Postverzending 13,5%
Andere tabakswaren 12,2%
Vers fruit 11,8%
Huisbrandolie 10,5%
Frisdranken 9,5%
Kranten 9,4%
Benzine 9,1%

De producten en diensten die ten opzichte van juni vorig jaar het sterkst in prijs daalden, zijn:

Dalend: Inflatie:
Aardappelen -7,1%
Mobiele telefoondiensten -5,9%
Software -5,3%
Hotels en gelijkaardige diensten -5,2%
Mobiele telefoontoestellen -5,1%
Computers -4,3%
Gegevensverwerkende apparatuur -4,1%
Koffiezetapparaten en aanverwante toestellen -3,9%
Videoapparatuur -3,7%
Camera's -3,0%
Speelgoed -2,9%
Verse groenten, uitgezonderd aardappelen -2,4%

De hoofdgroep die in juni de grootste positieve impact heeft op inflatie is vervoer met 0,34 procentpunt. De grootste negatieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door communicatie met -0,12 procentpunt.

CPI_2graph201806_nl.png

De hoofdgroep met de grootste bijdrage tot de inflatie is vervoer met 0,62 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door communicatie met -0,03 procentpunt.

CPI_3graph201806_nl.png

CPI_4graph201806_nl.png

2013 = 100 Maart 2018 April 2018 Mei 2018 Juni 2018
Consumptieprijsindex 106,37 106,69 106,91 107,02
Inflatie 1,39% 1,52% 1,82% 2,08%
Gezondheidsindex 106,71 106,89 106,99 107,01
Afgevlakte gezondheidsindex* 104,31 104,49 104,65 104,76
* gedefinieerd in de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad 27 april 2015)