De inflatie stijgt van 1,52% naar 1,82%

Consumptieprijzen
De inflatie stijgt van 1,52% naar 1,82%

Consumptieprijsindex van mei 2018

  • De inflatie stijgt van 1,52% naar 1,82% in mei.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,22 punt of 0,21%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex stijgt van 1,36% naar 1,49%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in mei 104,65 punten.
  • Er waren in mei voornamelijk prijsstijgingen voor motorbrandstoffen, vakantiedorpen, elektriciteit, huisbrandolie en reinigingsproducten. Groenten hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De consumptieprijsindex van de maand mei 2018 bedraagt 106,91 punten. De index stijgt deze maand met 0,22 punt. De inflatie stijgt van 1,52% naar 1,82%. De gezondheidsindex stijgt deze maand met 0,10 punt en bedraagt 106,99 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex stijgt van 1,36% naar 1,49%. Er waren deze maand vooral prijsstijgingen voor motorbrandstoffen, vakantiedorpen, elektriciteit, huisbrandolie en reinigingsproducten. Deze prijsstijgingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor groenten.

De consumptieprijsindex is in mei 2018 gestegen met 0,22 punt of 0,21% en bedraagt nu 106,91 punten tegenover 106,69 punten in april 2018 (2013 = 100).

CPI_1graph201805_nl.png

De gezondheidsindex stijgt in mei met 0,10 punt tot 106,99 punten tegenover 106,89 punten in april. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in mei 104,65 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 105,10 punten, is niet overschreden. De laatste spilindexoverschrijding vond in mei 2017 plaats.

De producten met het grootste verhogend effect in mei waren motorbrandstoffen, vakantiedorpen, elektriciteit, vloeibare brandstoffen en reinigingsproducten. Groenten hadden daarentegen het grootste verlagend effect tegenover vorige maand. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Motorbrandstoffen +0,110 punt Groenten -0,090 punt
Vakantiedorpen +0,030 punt    
Elektriciteit +0,030 punt    
Huisbrandolie +0,020 punt    
Reinigingsproducten +0,020 punt    

Motorbrandstoffen stegen gemiddeld met 3,1% in prijs. Vakantiedorpen werden gemiddeld 3,9% duurder ten opzichte van vorige maand. Elektriciteit steeg deze maand gemiddeld met 0,7% in prijs. Huisbrandolie werd gemiddeld 1,4% duurder. Reinigingsproducten stegen gemiddeld met 3,3% in prijs.

Groenten daalden deze maand gemiddeld met 4,6% in prijs ten opzichte van vorige maand.

De inflatie bedraagt nu 1,82%, tegenover 1,52% in april en 1,39% in maart. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 1,49%, tegenover 1,36% in april en 1,32% in maart. De inflatie zonder energieproducten stijgt in mei tot 1,48% tegenover 1,39% in april en 1,42% in maart. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 1,44% in mei, tegenover 1,38% in april en 1,57% in maart.

Voor voeding bedraagt de inflatie nu 2,53% tegenover 2,63% vorige maand en 1,72% in maart. Vers fruit kost 11,7% meer dan in mei 2017. Verse groenten zijn 5,4% goedkoper dan een jaar geleden. Vis en zeevruchten zijn 3,8% duurder dan in mei 2017. Eieren kosten 19,4% meer dan vorig jaar. Alcoholvrije dranken zijn 3,3% duurder dan in mei vorig jaar. Alcoholische dranken zijn 1,6% duurder in vergelijking met mei vorig jaar. De prijs van tabak steeg met 6,5% ten opzichte van mei vorig jaar. De inflatie voor energie bedraagt nu 4,77% tegenover 2,62% vorige maand en 1,11% in maart. Elektriciteit is nu 1,3% goedkoper dan een jaar geleden. Aardgas is 4,1% duurder dan vorig jaar in mei. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 8,8% gestegen in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 11,0% meer dan een jaar geleden. De inflatie voor de diensten gaat van 1,34% naar 1,58%. De inflatie voor de huur daalt en bedraagt 1,01% tegenover 1,04% in april.

De producten en diensten die ten opzichte van mei vorig jaar het sterkst in prijs stegen, zijn:

Stijgend

Inflatie:

LPG

24,5%

Vloeibaar petroleumgas (butaan, propaan)

19,5%

Eieren

19,4%

Boter

18,5%

Diesel

14,6%

Postverzending

13,5%

Andere tabakswaren

12,7%

Vers fruit

11,7%

Kranten

9,3%

Huisbrandolie

8,8%

Andere melkproducten

8,2%

Tandheelkundige verzorging

7,9%

De producten en diensten die ten opzichte van mei vorig jaar het sterkst in prijs daalden, zijn:

Dalend: Inflatie:

Software

-7,6%

Mobiele telefoondiensten

-5,9%

Aardappelen

-5,9%

Mobiele telefoontoestellen

-5,5%

Verse groenten, uitgezonderd aardappelen

-5,4%

Computers

-4,2%

Koffiezetapparaten en aanverwante toestellen

-3,5%

Gegevensverwerkende apparatuur

-3,4%

Camera's

-3,1%

Kleine toebehoren voor het huis en de tuin

-2,6%

Videoapparatuur

-2,6%

Keukenfornuizen, kookplaten en ovens

-2,5%

De hoofdgroep die in mei de grootste positieve impact heeft op inflatie is vervoer met 0,25 procentpunt. De grootste negatieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door communicatie met -0,12 procentpunt.

CPI_3graph201805_nl.png

De hoofdgroep met de grootste bijdrage tot de inflatie is vervoer met 0,51 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door communicatie met -0,03 procentpunt.

CPI_4graph201805_nl.png

CPI_2graph201705_nl.png

2013 = 100 Februari 2018 Maart 2018 April 2018 Mei 2018
Consumptieprijsindex 106,22 106,37 106,69 106,91
Inflatie 1,48% 1,39% 1,52% 1,82%
Gezondheidsindex 106,54 106,71 106,89 106,99
Afgevlakte gezondheidsindex* 104,10 104,31 104,49 104,65
* gedefinieerd in de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad 27 april 2015)