De inflatie stijgt van 1,39% naar 1,52%

Consumptieprijzen
De inflatie stijgt van 1,39% naar 1,52%

Consumptieprijsindex van april 2018

  • De inflatie stijgt van 1,39% naar 1,52% in april.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,32 punt of 0,30%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex stijgt van 1,32% naar 1,36%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in april 104,49 punten.
  • De diensteninflatie bedraagt in april 1,34% en bereikt hiermee haar laagste niveau sinds juni 2010 toen deze 1,33% bedroeg.
  • Er waren in april voornamelijk prijsstijgingen voor motorbrandstoffen, groenten, hotelkamer en buitenlandse pakketreizen. Elektriciteit, vakantiedorpen en fruit hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De consumptieprijsindex van de maand april 2018 bedraagt 106,69 punten. De index stijgt deze maand met 0,32 punt. De inflatie stijgt van 1,39% naar 1,52%. De gezondheidsindex stijgt deze maand met 0,18 punt en bedraagt 106,89 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex stijgt van 1,32% naar 1,36%. Er waren deze maand vooral prijsstijgingen voor motorbrandstoffen, groenten, hotelkamer en buitenlandse pakketreizen. Deze prijsstijgingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor elektriciteit, vakantiedorpen en fruit.

De consumptieprijsindex is in april 2018 gestegen met 0,32 punt of 0,30% en bedraagt nu 106,69 punten tegenover 106,37 punten in maart 2018 (2013 = 100).

CPI_1graph201804_nl.png

De gezondheidsindex stijgt in april met 0,18 punt tot 106,89 punten tegenover 106,71 punten in maart. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in april 104,49 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 105,10 punten, is niet overschreden. De laatste spilindexoverschrijding vond in mei 2017 plaats.

De producten met het grootste verhogend effect in april waren motorbrandstoffen, groenten, hotelkamer en buitenlandse pakketreizen. Elektriciteit, vakantiedorpen en fruit hadden daarentegen het grootste verlagend effect tegenover vorige maand. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Motorbrandstoffen +0,125 punt Elektriciteit -0,060 punt
Groenten +0,090 punt Vakantiedorpen -0,035 punt
Hotelkamer +0,040 punt Fruit -0,030 punt
Buitenlandse pakketreizen +0,030 punt    

Motorbrandstoffen stegen gemiddeld met 3,6% in prijs. Groenten werden gemiddeld 4,8% duurder ten opzichte van vorige maand. Hotelkamers stegen deze maand gemiddeld met 5,7% in prijs. Buitenlandse pakketreizen werden gemiddeld met 1,7% duurder.

Elektriciteit daalde deze maand gemiddeld 1,6% ten opzichte van vorige maand. Vakantiedorpen werden in april 4,8% goedkoper. Fruit daalde deze maand gemiddeld met 2,2% in prijs.

De inflatie bedraagt nu 1,52%, tegenover 1,39% in maart en 1,48% in februari. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 1,36%, tegenover 1,32% in maart en 1,41% in februari. De inflatie zonder energieproducten daalt in april tot 1,39% tegenover 1,42% in maart en februari. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 1,38% in april, tegenover 1,57% in maart en 1,60% in februari.

Voor voeding bedraagt de inflatie nu 2,63% tegenover 1,72% vorige maand en 1,43% in februari. Vers fruit kost 4,1% meer dan in april 2017. Verse groenten zijn 2,9% goedkoper dan een jaar geleden. Vis en zeevruchten zijn 2,9% duurder dan in april 2017. Eieren kosten 27,5% meer dan vorig jaar. Alcoholvrije dranken zijn 3,9% duurder dan in april vorig jaar. Alcoholische dranken zijn 1,7% duurder in vergelijking met april vorig jaar. De prijs van tabak steeg met 6,5% ten opzichte van april vorig jaar. De inflatie voor energie bedraagt nu 2,62% tegenover 1,11% vorige maand en 2,03% in februari. Elektriciteit is nu 1,6% goedkoper dan een jaar geleden. Aardgas is 2,9% duurder dan vorig jaar in april. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 8,0% gestegen in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 5,2% meer dan een jaar geleden. De inflatie voor de diensten gaat van 1,85% naar 1,34%. Dit is het laagste niveau sinds juni 2010, toen bedroeg de inflatie 1,33%. De inflatie voor de huur stijgt en bedraagt 1,04% tegenover 0,98% in maart.

De producten en diensten die ten opzichte van april vorig jaar het sterkst in prijs stegen, zijn:

Stijgend Inflatie:

Eieren

27,5%

Boter

19,8%

Vloeibaar petroleumgas (butaan, propaan)

15,7%

Postverzending

13,5%

Andere tabakswaren

13,3%

LPG

12,1%

Olijfolie

11,7%

Kranten

11,0%

Andere melkproducten

9,8%

Frisdranken

8,2%

Huisbrandolie

8,0%

Tandheelkundige verzorging

7,9%

De producten en diensten die ten opzichte van april vorig jaar het sterkst in prijs daalden, zijn:

Dalend: Inflatie:

Wijn op basis van ander fruit (cider e.d.)

-14,3%

Software

-7,6%

Mobiele telefoontoestellen

-6,8%

Voorbespeelde opslagmedia

-5,9%

Mobiele telefoondiensten

-5,5%

Videoapparatuur

-5,4%

Aardappelen

-5,2%

Camera's

-5,0%

Computers

-4,4%

Keukenfornuizen, kookplaten en ovens

-4,2%

Gegevensverwerkende apparatuur

-3,9%

Verse groenten, uitgezonderd aardappelen

-2,9%

De hoofdgroep die in april de grootste positieve impact heeft op inflatie is voeding en alcoholvrije dranken met 0,25 procentpunt. De grootste negatieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door stoffering en huishoudelijke apparaten en communicatie beide met -0,09 procentpunt.

CPI_3graph201804_nl.png

De hoofdgroep met de grootste bijdrage tot de inflatie is voeding en niet-alcoholische dranken met 0,46 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door communicatie met -0,02 procentpunt.

CPI_4graph201804_nl.png

CPI_2graph201804_nl.png

2013 = 100 Januari 2018 Februari 2018 Maart 2018 April 2018
Consumptieprijsindex 106,06 106,22 106,37 106,69
Inflatie 1,71% 1,48% 1,39% 1,52%
Gezondheidsindex 106,37 106,54 106,71 106,89
Afgevlakte gezondheidsindex* 103,93 104,10 104,31 104,49
* gedefinieerd in de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad 27 april 2015)