De inflatie stijgt en bedraagt 1,23%

Consumptieprijzen
De inflatie stijgt en bedraagt 1,23%

Consumptieprijsindex van april 2021

  • De inflatie stijgt van 0,89% naar 1,23% in april.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,37 punt of 0,33%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex stijgt van 0,55% naar 0,64%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in april 108,35 punten.
  • Deze toename in inflatie is voornamelijk te wijten aan de inflatie voor energie; de prijzen voor energie lagen vorig jaar in april vrij laag door de coronacrisis.
  • De inflatie voor voedingsmiddelen en niet-alcoholische dranken blijft negatief en bedraagt momenteel -1,19%.
  • In april werden de belangrijkste prijsstijgingen opgetekend voor groenten, vlees, fruit en de aankoop van voertuigen. Alcoholvrije dranken hadden daarentegen een verlagend effect op de index.
  • De huidige maatregelen rond COVID-19 hebben een impact op de berekening van het indexcijfer. Meer informatie kan hier teruggevonden worden. In praktijk heeft dat voor de maand april tot gevolg dat er voor vliegtuigtickets en hotelkamers een indexverhogend effect is omwille van het doortrekken van de prijzen met seizoenscorrectie van vorig jaar. Voor buitenlandse reizen en citytrips is er een indexverlagend effect omwille van dezelfde reden.

De consumptieprijsindex van de maand april 2021 bedraagt 110,88 punten. De index stijgt deze maand met 0,37 punt. De inflatie stijgt van 0,89% tot 1,23%. De gezondheidsindex stijgt met 0,37 punt en bedraagt 110,93 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex stijgt van 0,55% tot 0,64%. De belangrijkste prijsstijgingen werden opgetekend voor groenten, vlees, fruit en de aankoop van voertuigen. Alcoholvrije dranken hadden daarentegen een verlagend effect op de index.

Indexevolutie

In april 2021 is de consumptieprijsindex met 0,37 punt of 0,33% gestegen en bedraagt nu 110,88 punten tegenover 110,51 punten in maart 2021 (2013=100). De gezondheidsindex stijgt in april met 0,37 punt en bedraagt 110,93 punten tegenover 110,56 punten in maart. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in april 108,35 punten. De volgende spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is vastgelegd op 109,34 punten.

De producten met het grootste verhogend effect in april zijn groenten, vliegtuigtickets, vlees, fruit, hotelkamers en aankoop van voertuigen. Buitenlandse reizen en citytrips en alcoholvrije dranken hadden daarentegen een verlagend effect op de index. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

 

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Groenten, inclusief aardappelen +0,100 punt Buitenlandse reizen en citytrips (*) -0,055 punt
Vliegtuigtickets (*) +0,080 punt Alcoholvrije dranken -0,045 punt
Vlees +0,075 punt    
Fruit +0,075 punt    
Hotelkamer (*) +0,065 punt    
Aankoop van voertuigen +0,035 punt    

(*) gevolg van het doortrekken van prijzen met seizoenscorrectie

Groenten werden deze maand gemiddeld 4,6% duurder. De prijzen voor vlees stegen gemiddeld met 1,8%. Fruit werd 4,2% duurder dan vorige maand. De prijzen voor het aankopen van voertuigen stegen gemiddeld met 0,5%.

De prijzen voor alcoholvrije dranken daalden deze maand gemiddeld met 2,5%.  

Toeliching inflatie courant aangekochte producten

In de onderstaande tabel wordt de inflatie weergegeven van een aantal courant aangekochte productengroepen. Voor vrijwel alle courante aangekochte producten is de inflatie sinds het laatste kwartaal van vorig jaar fors aan het dalen. De reden voor deze daling in inflatie is te wijten aan het uitdoven van het effect van prijsdalingen in het tweede semester van 2019. Zie de analyse over “Inflatiemeting tijdens de coronacrisis” voor een bespreking van dit effect. Sinds februari is de inflatie voor de meeste productgroepen zelfs negatief, dit wil zeggen dat de prijzen lager liggen dan één jaar geleden. Deze maand is de inflatie zelfs voor alle productgroepen negatief, deels het gevolg van het tijdelijke verbod op kortingen dat vorig jaar van kracht was in april. Voor voeding liggen de prijzen momenteel gemiddeld 0,91% lager dan in april 2020, alcoholvrije dranken zijn 3,89% goedkoper en reinigings- en onderhoudsproducten zijn zelfs 5,76% goedkoper.

 

COICOP Benaming Gewicht in korf (op 1000) jan/2021 feb/2021 mrt/2021 apr/2021
01 Voeding en niet-alcoholische dranken 178,9 +1,2% -0,2% -0,6% -1,2%
01.1 Voeding 161,6 +1,0% -0,2% -0,5% -0,9%
01.2 Alcoholvrije dranken 17,2 +3,3% +0,1% -0,9% -3,9%
05.6.1 Niet-duurzame huishoudartikelen 8,9 +0,8% -3,0% +1,0% -4,8%
05.6.1.1 Reinigings- en onderhoudsproducten 5,7 +1,0% -4,1% +2,1% -5,8%
05.6.1.2 Andere kleine niet-duurzame huishoudartikelen 3,2 +0,3% -1,0% -1,0% -2,9%
09.3.4 Huisdieren en aanverwante artikelen 7,5 +0,9% -0,1% +0,1% -0,5%
12.1.3 Andere apparaten, artikelen en producten voor lichaamsverzorging 14,6 +1,3% -1,3% -1,4% -2,4%
12.1.3.1 Niet-elektrische apparaten voor lichaamsverzorging 0,8 +2,1% +1,1% +0,8% -2,8%
12.1.3.2 Producten voor lichaamsverzorging & schoonheidsproducten 13,8 +1,2% -1,4% -1,5% -2,3%

Toelichting globale inflatie

De inflatie bedraagt nu 1,23% tegenover 0,89% in maart en 0,46% in februari. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 0,64%, tegenover 0,55% in maart en 0,47% in februari. De inflatie zonder energieproducten daalt in april tot 0,60%, tegenover 0,76% in maart en 0,87% in februari. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 0,82% in april, tegenover 0,96% in maart en 1,01% in februari.

De inflatie voor energie bedraagt nu 8,15% tegenover 2,27% vorige maand en -3,60% in februari. Elektriciteit is nu 7,9% duurder dan een jaar geleden. Aardgas is 12,3% duurder op jaarbasis. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met -26,9% gedaald in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 20,4% meer dan een jaar geleden. De inflatie van diensten is gestegen van 1,16% naar 1,32%. De inflatie van huur bedroeg 1,81% in maart en is gedaald tot 1,42% in april.

Enkele producten en diensten die ten opzichte van april vorig jaar sterk in prijs stegen, zijn:

 

Stijgend: Inflatie
Andere branstoffen (LPG) 52,8%
Benzine 25,1%
Postverzending 18,1%
Vloeibaar petroleumgas (propaan) 16,1%
Diesel 16,0%
Verse zeevruchten 14,0%
Aardgas 12,3%

Enkele producten en diensten die ten opzichte van april vorig jaar sterk in prijs gedaald zijn, zijn:

Huisbrandolie Inflatie
Software -12,3%
Vakantiedorpen, campings en jeugdherbergen -11,5%
Andere gegevensverwerkende apparatuur (o.a. smartwatch) -8,1%
Mineraalwater -7,7%
Voorbespeelde opslagmedia (blu-ray, dvd) -7,4%
Videoapparatuur -6,1%

De hoofdgroep die in april de grootste positieve impact[i] heeft op de inflatie is vervoer met 0,74 procentpunt. De groep voeding en alcoholvrije dranken heeft de grootste negatieve impact uitgeoefend met -0,54 procentpunt.

Impact op de inflatie

De hoofdgroep met de grootste bijdrage[ii] tot de inflatie is vervoer met 0,81 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door voeding en alcoholvrije dranken met -0,22 procentpunt.

Inflatie

2013 = 100 Januari Februari Maart April
Consumptieprijsindex 109,97 110,21 110,51 110,88
Inflatie 0,26% 0,46% 0,89% 1,23%
Gezondheidsindex 110,35 110,39 110,56 110,93
Afgevlakte gezondheidsindex* 107,86 107,93 108,09 108,35
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)

De eerste inflatieraming volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP flash estimate) voor België bedraagt 2,0% voor april 2021.

 


[i] Een impact op de inflatie toont de wijziging op inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact neemt niet alleen het gewicht van de productgroep in rekening, maar ook of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

[ii] De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.