De inflatie stijgt en bedraagt 0,89%

Consumptieprijzen
De inflatie stijgt en bedraagt 0,89%

Consumptieprijsindex van maart 2021

  • De inflatie stijgt van 0,46%naar 0,89% in maart.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,30 punt of 0,27%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex stijgt van 0,47% naar 0,55%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in maart 108,09 punten.
  • De inflatie voor voedingsmiddelen en niet-alcoholische dranken blijft negatief en bedraagt momenteel
    -0,58%.
  • In maart werden de belangrijkste prijsstijgingen opgetekend voor motorbrandstoffen, fruit, elektriciteit, suikerwaren, tabak en brood en granen. Telecommunicatie packs, alcoholische dranken, bloemen en planten, vis en zeevruchten en groenten hadden daarentegen een verlagend effect op de index.
  • De huidige maatregelen rond COVID-19 hebben een impact op de berekening van het indexcijfer. Meer informatie kan hier teruggevonden worden. In praktijk heeft dat voor de maand maart tot gevolg dat er voor buitenlandse reizen een indexverhogend effect is omwille van het doortrekken van de prijzen met seizoenscorrectie van vorig jaar. Voor hotelkamers is er een indexverlagend effect omwille van dezelfde reden.

De consumptieprijsindex van de maand maart 2021 bedraagt 110,51 punten. De index stijgt deze maand met 0,30 punt. De inflatie stijgt van 0,46% tot 0,89%. De gezondheidsindex stijgt met 0,17 punt en bedraagt 110,56 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex stijgt van 0,47% tot 0,55%. De belangrijkste prijsstijgingen werden opgetekend voor motorbrandstoffen, fruit, elektriciteit, suikerwaren, tabak en brood en granen. Telecommunicatie packs, alcoholische dranken, bloemen en planten, vis en zeevruchten en groenten hadden daarentegen een verlagend effect op de index.

cpi _1graph202103_nl

 

In maart 2021 is de consumptieprijsindex met 0,30 punt of 0,27% gestegen en bedraagt nu 110,51 punten tegenover 110,21 punten in februari 2021 (2013=100). De gezondheidsindex stijgt in maart met 0,17 punt en bedraagt 110,56 punten tegenover 110,39 punten in februari. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in maart 108,09 punten. De volgende spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is vastgelegd op 109,34 punten.

De producten met het grootste verhogend effect in maart zijn motorbandstoffen, fruit, elektriciteit, suikerwaren, buitenlandse reizen en citytrips, tabak en brood en granen. Telecommunicatie packs, alcoholische dranken, hotelkamers, bloemen en planten, vis en zeevruchten en groenten hadden daarentegen een verlagend effect op de index. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Motorbrandstoffen +0,175 punt Telecommunicatie packs -0,060 punt
Fruit +0,120 punt Alcoholische dranken -0,050 punt
Elektriciteit +0,060 punt Hotelkamer (*) -0,050 punt
Suiker, confituur, chocolade +0,045 punt Bloemen en planten -0,035 punt
Buitenlandse reizen en citytrips (*) +0,035 punt Vis en zeevruchten -0,030 punt
Tabak +0,025 punt Groenten, inclusief aardappelen -0,020 punt
Brood en granen +0,020 punt    

(*) gevolg van het doortrekken van prijzen met seizoenscorrectie

Motorbrandstoffen werden deze maand gemiddeld 4,8% duurder. De prijzen voor fruit stegen gemiddeld met 7,0%. Elektriciteit werd 1,8% duurder dan vorige maand. De prijzen voor suiker, confituur en chocolade stegen gemiddeld met 3,6%. Tabak werd deze maand gemiddeld 3,0% duurder. Brood en granen stegen gemiddeld 0,7% in prijs.

De prijzen voor telecommunicatie packs daalden gemiddeld met 2,0%. Alcoholische dranken werden gemiddeld 2,5% goedkoper ten opzichte van vorige maand. Bloemen en planten werden 6,1% goedkoper. De prijzen voor vis en zeevruchten daalden gemiddeld met 2,3% ten opzichte van vorige maand. Groenten daalden met 1,0% in prijs ten opzichte van vorige maand.

Toeliching inflatie courant aangekochte producten

In de onderstaande tabel wordt de inflatie weergegeven van een aantal courant aangekochte productengroepen. Voor vrijwel alle courante aangekochte producten is de inflatie sinds het laatste kwartaal van vorig jaar fors aan het dalen. De reden voor deze daling in inflatie is te wijten aan het uitdoven van het effect van prijsdalingen in het tweede semester van 2019. Zie de analyse over “Inflatiemeting tijdens de coronacrisis” voor een bespreking van dit effect.  Sinds vorige maand is de inflatie voor de meeste productgroepen zelfs negatief, dit wil zeggen dat de prijzen lager liggen dan één jaar geleden.

COICOP Benaming Gewicht in korf (op 1000) dec/2020 jan/2021 feb/2021 mrt/2021
1 Voeding en niet-alcoholische dranken 178,9 +1,6% +1,2% -0,2% -0,6%
01.1 Voeding 161,6 +1,7% +1,0% -0,2% -0,5%
01.2 Alcoholvrije dranken 17,2 +1,1% +3,3% +0,1% -0,9%
05.6.1 Niet-duurzame huishoudartikelen 8,9 -1,1% +0,8% -3,0% +1,0%
05.6.1.1 Reinigings- en onderhoudsproducten 5,7 -2,2% +1,0% -4,1% +2,1%
05.6.1.2 Andere kleine niet-duurzame huishoudartikelen 3,2 +0,9% +0,3% -1,0% -1,0%
09.3.4 Huisdieren en aanverwante artikelen 7,5 +0,6% +0,9% -0,1% +0,1%
12.1.3 Andere apparaten, artikelen en producten voor lichaamsverzorging 14,6 -0,3% +1,3% -1,3% -1,4%
12.1.3.1 Niet-elektrische apparaten voor lichaamsverzorging 0,8 +0,8% +2,1% +1,1% +0,8%
12.1.3.2 Producten voor lichaamsverzorging & schoonheidsproducten 13,8 -0,3% +1,2% -1,4% -1,5%

 

Ook wanneer vergeleken wordt met maart 2020, op basis van prijsopnames uitgevoerd bij de aanvang van de coronacrisis, waren de prijzen al enige tijd lager. Dit is ook het geval deze maand, Momenteel liggen de prijzen voor voeding bijvoorbeeld gemiddelde 0.5% lager dan in maart 2020. Ten opzichte van april 2020 toen het tijdelijke verbod op kortingen van kracht was, liggen de prijzen nog lager. Voeding is bijvoorbeeld 2.2% goedkoper ten opzichte van april 2020, reinigings- en onderhoudsproducten zijn zelfs 4.1% goedkoper.

COICOP Benaming Gewicht in korf (op 1000) Prijswijz. mrt. '21. t.o.v. maart '20 Prijswijz. mrt. '21 t.o.v. april '20 Prijswijz. mrt. '21 t.o.v. feb. '21
1 Voeding en niet-alcoholische dranken 178,9 -0,6% -2,1% +0,8%
01.1 Voeding 161,6 -0,5% -2,2% +0,8%
01.2 Alcoholvrije dranken 17,2 -0,9% -1,4% +0,8%
05.6.1 Niet-duurzame huishoudartikelen 8,9 +1,0% -3,8% +1,1%
05.6.1.1 Reinigings- en onderhoudsproducten 5,7 +2,1% -4,1% +1,3%
05.6.1.2 Andere kleine niet-duurzame huishoudartikelen 3,2 -1,0% -3,2% +0,7%
09.3.4 Huisdieren en aanverwante artikelen 7,5 +0,1% +0,2% +0,3%
12.1.3 Andere apparaten, artikelen en producten voor lichaamsverzorging 14,6 -1,4% -1,4% +1,0%
12.1.3.1 Niet-elektrische apparaten voor lichaamsverzorging 0,8 +0,8% +5,2% -0,8%
12.1.3.2 Producten voor lichaamsverzorging & schoonheidsproducten 13,8 -1,5% -1,7% +1,1%

 

Toelichting globale inflatie

De inflatie bedraagt nu 0,89% tegenover 0,46% in februari en 0,26% in januari. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 0,55%, tegenover 0,47% in februari en 0,57% in januari. De inflatie zonder energieproducten daalt in maart tot 0,76%, tegenover 0,87% in februari en 1,10% in januari. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 0,96% in maart, tegenover 1,01% in februari en 1,15% in januari.

De inflatie voor energie bedraagt nu 2,27% tegenover -3,60% vorige maand en -7,85% in januari. Elektriciteit is nu 4,4% duurder dan een jaar geleden. Aardgas is 7,1% duurder op jaarbasis. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 30,3% gedaald in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 9,7% meer dan een jaar geleden. De inflatie van diensten is gedaald van 1,23% naar 1,16%. De inflatie van huur bedroeg 2,13% in februari en is gedaald tot 1,81% in maart.

Enkele producten en diensten die ten opzichte van maart vorig jaar sterk in prijs stegen, zijn:

Stijgend: Inflatie
Andere brandstoffen (LPG) 37,2%
Verse zeevruchten 26,5%
Postverzending 18,1%
Vloeibaar petroleumgas (propaan) 13,2%
Vaste telefoondiensten 12,1%
Benzine 10,9%
Bankdiensten 10,6%
Andere tabakswaren (o.a. roltabak) 8,6%

Enkele producten en diensten die ten opzichte van maart vorig jaar sterk in prijs gedaald zijn, zijn:

Dalend Inflatie
Huisbrandolie (LPG) -30,3%
Voorbespeelde opslagmedia (blu-ray, dvd) -13,1%
Vakantiedorpen, campings en jeugdherbergen -11,9%
Andere gegevensverwerkende apparatuur (o.a. smartwatch) -8,7%
Software -7,7%
Vers fruit -6,9%
Aardappelen -6,5%
Vliegtuigtickets -6,3%

 

De hoofdgroep die in maart de grootste positieve impact[i] heeft op de inflatie is vervoer met 0,44 procentpunt. De groep voeding en alcoholvrije dranken heeft de grootste negatieve impact uitgeoefend met -0,32 procentpunt.

cpi _3graph202103_nl

 

De hoofdgroep met de grootste bijdrage<[ii] tot de inflatie is vervoer met 0,50 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door voeding en alcoholvrije dranken met -0,10 procentpunt.

cpi _4graph202103_nl

 

cpi _2graph202103_nl

 

2013 = 100 December Januari Februari Maart
Consumptieprijsindex 109,49 109,97 110,21 110,51
Inflatie 0,41% 0,26% 0,46% 0,89%
Gezondheidsindex 109,88 110,35 110,39 110,56
Afgevlakte gezondheidsindex* 107,72 107,86 107,93 108,09
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)

De eerste inflatieraming volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP flash estimate) voor België bedraagt 1,6% voor maart 2021.


[i]De impact op de inflatie toont de wijziging van de inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact houdt niet alleen rekening met het gewicht van de productgroep, maar ook met het feit of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

 

[ii]De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

 


[i] Een impact op de inflatie toont de wijziging op inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact neemt niet alleen het gewicht van de productgroep in rekening, maar ook of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

[ii] De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.