De inflatie stijgt en bedraagt 0,46%

Consumptieprijzen
De inflatie stijgt en bedraagt 0,46%

Consumptieprijsindex van februari 2021

  • De inflatie stijgt van 0,26%naar 0,46% in februari.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,24 punt of 0,22%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex daalt van 0,57% naar 0,47%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in februari 107,93 punten.
  • De inflatie voor voedingsmiddelen wordt negatief en bedraagt momenteel -0,24%.
  • In februari werden de belangrijkste prijsstijgingen opgetekend voor motorbrandstoffen, alcoholische dranken, groenten, aardgas, elektriciteit en vis en zeevruchten. Brood en granen, alcoholvrije dranken, suikerwaren, producten voor lichaamsverzorging en onderhoudsproducten hadden daarentegen een verlagend effect op de index.
  • De huidige maatregelen rond COVID-19 hebben een impact op de berekening van het indexcijfer. Meer informatie kan hier teruggevonden worden. In praktijk heeft dat voor de maand februari tot gevolg dat er voor bloemen en planten en buitenlandse reizen een indexverhogend effect is omwille van het doortrekken van de prijzen met seizoenscorrectie van vorig jaar.

De consumptieprijsindex van de maand februari 2021 bedraagt 110,21 punten. De index stijgt deze maand met 0,24 punt. De inflatie stijgt van 0,26% tot 0,46%. De gezondheidsindex stijgt met 0,04 punt en bedraagt 110,39 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex daalt van 0,57% tot 0,47%. De belangrijkste prijsstijgingen werden opgetekend voor motorbrandstoffen, alcoholische dranken, groenten, aardgas, elektriciteit en vis en zeevruchten. Brood en granen, alcoholvrije dranken, suikerwaren, producten voor lichaamsverzorging en onderhoudsproducten hadden daarentegen een verlagend effect op de index.

cpi _1graph202102_nl

 

In februari 2021 is de consumptieprijsindex met 0,24 punt of 0,22% gestegen en bedraagt nu 110,21 punten tegenover 109,97 punten in januari 2021 (2013=100). De gezondheidsindex stijgt in februari met 0,04 punt en bedraagt 110,39 punten tegenover 110,35 punten in januari. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in februari 107,93 punten. De volgende spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is vastgelegd op 109,34 punten.

De producten met het grootste verhogend effect in februari zijn motorbrandstoffen, alcoholische dranken, groenten, bloemen en planten, aardgas, elektriciteit, buitenlandse reizen en citytrips en vis en zeevruchten. Brood en granen, alcoholvrije dranken, suikerwaren, producten voor lichaamsverzorging en onderhoudsproducten hadden daarentegen een verlagend effect op de index. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Motorbrandstoffen +0,100 punt Brood en granen -0,080 punt
Alcoholische dranken +0,080 punt Alcoholvrije dranken -0,060 punt
Groenten, inclusief aardappelen +0,060 punt Suiker, confituur, chocolade -0,060 punt
Bloemen en planten (*) +0,050 punt Producten voor lichaamsverzorging -0,035 punt
Aardgas +0,045 punt Onderhoudsproducten -0,030 punt
Elektriciteit +0,045 punt    
Buitenlandse reizen en citytrips (*) +0,030 punt    
Vis en zeevruchten +0,030 punt    

(*) gevolg van het doortrekken van prijzen met seizoenscorrectie

Motorbrandstoffen werden deze maand gemiddeld 2,9% duurder. De prijzen voor alcoholische dranken stegen gemiddeld met 4,2%. Groenten werden gemiddeld 2,8% duurder ten opzichte van vorige maand, Aardgas en elektriciteit werden respectievelijk 3,1% en 1,3% duurder. De prijzen voor vis en zeevruchten stegen gemiddeld met 2,4%.

De prijzen voor brood en granen daalden gemiddeld met 2,4%. Alcoholvrije dranken werden gemiddeld 3,1% goedkoper ten opzichte van vorige maand. Suikerwaren daalden deze maand gemiddeld met 4,6% in prijs. Producten voor lichaamsverzorging werden 2,4% goedkoper, de prijzen voor onderhoudsproducten daalden gemiddeld met 4,4% ten opzichte van vorige maand.

Toelichting inflatie courant aangekochte producten

In de onderstaande tabel wordt de inflatie weergegeven van een aantal courant aangekochte productengroepen. Voor vrijwel alle courante aangekochte producten is de inflatie de afgelopen maanden fors aan het dalen. De reden voor deze daling is te wijten aan het uitdoven van het effect van prijsdalingen in het tweede semester van 2019. Zie de analyse over “Inflatiemeting tijdens de coronacrisis” voor een bespreking van dit effect. Deze maand is de inflatie voor de meeste productgroepen zelfs negatief, dit wil zeggen dat de prijzen lager liggen dan één jaar geleden.

COICOP Benaming Gewicht in korf (op 1000) nov/2020 dec/2020 jan/2021 feb/2021
1 Voeding en niet-alcoholische dranken 178,9 +2,3% +1,6% +1,2% -0,2%
01.1 Voeding 161,6 +2,5% +1,7% +1,0% -0,2%
01.2 Alcoholvrije dranken 17,2 +1,2% +1,1% +3,3% +0,1%
05.6.1 Niet-duurzame huishoudartikelen 8,9 +0,9% -1,1% +0,8% -3,0%
05.6.1.1 Reinigings- en onderhoudsproducten 5,7 +1,1% -2,2% +1,0% -4,1%
05.6.1.2 Andere kleine niet-duurzame huishoudartikelen 3,2 +0,4% +0,9% +0,3% -1,0%
09.3.4 Huisdieren en aanverwante artikelen 7,5 +3,7% +0,6% +0,9% -0,1%
12.1.3 Andere apparaten, artikelen en producten voor lichaamsverzorging 14,6 -0,1% -0,3% +1,3% -1,3%
12.1.3.1 Niet-elektrische apparaten voor lichaamsverzorging 0,8 +0,4% +0,8% +2,1% +1,1%
12.1.3.2 Producten voor lichaamsverzorging & schoonheidsproducten 13,8 -0,1% -0,3% +1,2% -1,4%

Ook wanneer vergeleken wordt met maart 2020 op basis van prijsopnames uitgevoerd bij de aanvang van de coronacrisis waren de prijzen al enige tijd lager. Deze trend wordt verder gezet aangezien de prijzen in februari 2021 ten opzichte van vorige maand, nog verder gedaald zijn. Momenteel liggen de prijzen voor voeding bijvoorbeeld gemiddelde 1.3% lager dan in maart 2020. Ten opzichte van april 2020 toen het tijdelijke verbod op kortingen van kracht was, liggen de prijzen nog lager. Voeding is bijvoorbeeld 2.9% goedkoper ten opzichte van april 2020, reinigings- en onderhoudsproducten zijn zelfs 5.4% goedkoper.

COICOP Benaming Gewicht in korf (op 1000) Prijswijz. feb. '21. t.o.v. maart '20 Prijswijz. feb. '21 t.o.v. april '20 Prijswijz. feb. '21 t.o.v. jan. '21
1 Voeding en niet-alcoholische dranken 178,9 -1,4% -2,9% -0,8%
01.1 Voeding 161,6 -1,3% -2,9% -0,5%
01.2 Alcoholvrije dranken 17,2 -1,7% -2,2% -3,1%
05.6.1 Niet-duurzame huishoudartikelen 8,9 -0,1% -4,8% -3,4%
05.6.1.1 Reinigings- en onderhoudsproducten 5,7 +0,8% -5,4% -4,4%
05.6.1.2 Andere kleine niet-duurzame huishoudartikelen 3,2 -1,7% -3,8% -1,5%
09.3.4 Huisdieren en aanverwante artikelen 7,5 -0,2% -0,1% -1,1%
12.1.3 Andere apparaten, artikelen en producten voor lichaamsverzorging 14,6 -2,3% -2,3% -2,3%
12.1.3.1 Niet-elektrische apparaten voor lichaamsverzorging 0,8 +1,7% +6,1% -0,2%
12.1.3.2 Producten voor lichaamsverzorging & schoonheidsproducten 13,8 -2,5% -2,8% -2,4%

Toelichting globale inflatie

De inflatie bedraagt nu 0,46% tegenover 0,26% in januari en 0,41% in december. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 0,47%, tegenover 0,57% in januari en 0,64% in december. De inflatie zonder energieproducten daalt in februari tot 0,87%, tegenover 1,10% in januari en 1,40% in december. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 1,01% in februari, tegenover 1,15% in januari en 1,33% in december.

De inflatie voor energie bedraagt nu -3,60% tegenover -7,85% vorige maand en -8,98% in december. Elektriciteit is nu 1,8% duurder dan een jaar geleden. Aardgas is 4,1% duurder op jaarbasis. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 32,2% gedaald in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 2,2% minder dan een jaar geleden. De inflatie van diensten is gestegen van 1,09% naar 1,23%. De inflatie van huur bedroeg 1.49% in januari en is gestegen tot 2,13% in februari.

De hoofdgroep die in februari de grootste positieve impact[i] heeft op de inflatie is recreatie en cultuur met 0,15 procentpunt. De groep voeding en alcoholvrije dranken heeft de grootste negatieve impact uitgeoefend met -0,15 procentpunt.

cpi _3graph202102_nl

 

De hoofdgroep met de grootste bijdrage[ii] tot de inflatie is recreatie en cultuur met 0,18 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door gezondheid met -0,06 procentpunt.

cpi _4graph202102_nl

 

cpi _2graph202102_nl

 

2013 = 100 November December Januari Februari
Consumptieprijsindex 109,46 109,49 109,97 110,21
Inflatie 0,51% 0,41% 0,26% 0,46%
Gezondheidsindex 109,91 109,88 110,35 110,39
Afgevlakte gezondheidsindex* 107,80 107,72 107,86 107,93
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)

[i] Een impact op de inflatie toont de wijziging op inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact neemt niet alleen het gewicht van de productgroep in rekening, maar ook of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

[ii] De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.