De inflatie gaat van 8,04% naar 8,31%

Consumptieprijzen
De inflatie gaat van 8,04% naar 8,31%

Consumptieprijsindex van maart 2022

  • De inflatie stijgt van 8,04% naar 8,31% in maart, dit is het hoogste niveau sinds maart 1983, toen bedroeg de inflatie 8,92%.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,62 punt of 0,52%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex gaat van 7,56% naar 7,68%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in maart 115,54 punten.
  • De hoge inflatie deze maand is, zoals de afgelopen maanden, toe te schrijven aan de hoge energieprijzen. Energie kent momenteel een inflatie van 57,22% en levert een bijdrage van 4,82 procentpunt aan de totale inflatie.
  • De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 3,75% in maart tegenover 3,28% in februari.
  • In maart werden de belangrijkste prijsstijgingen opgetekend voor motorbrandstoffen, aardgas, fruit, lichaamsverzorging, huisbrandolie, aankoop van voertuigen, onderhoud en reparaties van voertuigen en vliegtuigtickets. Elektriciteit en alcoholische dranken hadden daarentegen een verlagend effect op de index.

Inflatie

De inflatie bedraagt nu 8,31% tegenover 8,04% in februari en 7,59% in januari. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 7,68%, tegenover 7,56% in februari en 7,12% in januari. De inflatie zonder energieproducten stijgt in maart tot 3,80%, tegenover 3,28% in februari en 2,85% in januari. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 3,75% in maart, tegenover 3,28% in februari en 2,98% in januari.

De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) bedraagt deze maand 4,63%, tegenover 3,84% vorige maand. De inflatie van de diensten is gestegen van 3,20% naar 3,78%. De inflatie van de huur stijgt van 2,49% naar 2,64%.

Kerninflatie en inflatie zonder energie

De sterk toegenomen inflatie de afgelopen maanden is toe te schrijven aan de energieproducten. De inflatie voor energie bedraagt nu 57,22% tegenover 60,99% vorige maand en 60,86% in januari. Elektriciteit is nu 49,9% duurder dan een jaar geleden. Aardgas is 148,8% duurder op jaarbasis. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 62,7% gestegen in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 31,3% meer dan een jaar geleden.  

De stijging van de inflatie is toe te schrijven aan de hoge energieprijzen. Energie kent momenteel een inflatie van 57,22% en levert een bijdrage van 4,82 procentpunt aan de totale inflatie.

Bijdrage van de energie tot de inflatie

De prijs voor aardgas is gemiddeld met 4,8% gestegen ten opzichte van vorige maand. De prijs voor elektriciteit is gedaald met gemiddeld 11,7% als gevolg van de tijdelijke btw-verlaging voor elektriciteit.

Index van elektriciteit en aardgas

Enkele producten en diensten die ten opzichte van maart vorig jaar sterk in prijs stegen, zijn:

Stijgend: Inflatie
Aardgas 148,8%
Andere brandstoffen (LPG) 63,4%
Huisbrandolie 62,7%
Elektriciteit 49,9%
Diesel 36,5%
Vloeibaar petroleumgas (propaan) 27,9%
Benzine 25,7%
Vakantiedorpen 24,6%

Enkele producten en diensten die ten opzichte van maart vorig jaar sterk in prijs zijn gedaald, zijn:

Dalend: Inflatie
Televisie-apparatuur -12,2%
Software -10,6%
Opslagmedia (o.a. geheugenkaart) -8,4%
Smartphones -7,7%
Andere gegevensverwerkende apparatuur (o.a. smartwatch) -4,8%
Speelgoed en gaming -3,7%
Diepvriezers en koelkasten -3,6%
Thee -2,0%

De hoofdgroep die in maart de grootste positieve impact[i] heeft op de inflatie is huisvesting, water en energie met 3,35 procentpunt. De groep voeding en alcoholvrije dranken heeft de grootste negatieve impact uitgeoefend met -0,76 procentpunt.

Impact op de inflatie

De hoofdgroep met de grootste bijdrage[ii] tot de inflatie is huisvesting, water en energie met 4,18 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door de groep onderwijs met 0,01 procentpunt.  

Bijdrage tot de inflatie

Toelichting indexniveaus

Indexevolutie

In maart 2022 is de consumptieprijsindex met 0,62 punt of 0,52% gestegen en bedraagt nu 119,69 punten tegenover 119,07 punten in februari 2022 (2013=100). De gezondheidsindex stijgt in maart met 0,31 punt en bedraagt 119,05 punten tegenover 118,74 punten in februari. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in maart 115,54 punten. De volgende spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is vastgelegd op 116,04.

De producten met het grootste verhogend effect in maart zijn motorbrandstoffen, aardgas, fruit, lichaamsverzorging, huisbrandolie, aankoop van voertuigen, onderhoud en reparaties van voertuigen en vliegtuigtickets. Elektriciteit en alcoholische dranken hadden daarentegen een verlagend effect op de index. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Motorbrandstoffen +0,390 punt Elektriciteit -0,560 punt
Aardgas +0,130 punt Alcoholische dranken -0,055 punt
Fruit +0,130 punt    
Lichaamsverzorging +0,060 punt    
Huisbrandolie +0,060 punt    
Aankoop van voertuig +0,055 punt    
Onderhoud en reparaties van voertuigen +0,045 punt    
Vliegtuigtickets +0,045 punt    

Motorbrandstoffen werden deze maand gemiddeld 8,9% duurder. De prijs van aardgas steeg deze maand gemiddeld met 4,8%. Fruit werd deze maand gemiddeld 7,6% duurder. Lichaamsverzorging steeg deze maand gemiddeld 2,0% in prijs. De afgevlakte prijs van huisbrandolie steeg deze maand gemiddeld met 4,4%. De aankoop van voertuigen werd deze maand gemiddeld 0,7% duurder. Onderhoud en reparaties van voertuigen werd deze maand gemiddeld 1,3% duurder. Vliegtuigtickets werden deze maand gemiddeld 7,0% duurder.

Elektriciteit werd deze maand gemiddeld 11,7% goedkoper als gevolg van de tijdelijke btw-verlaging. Alcoholische dranken daalden deze maand gemiddeld 2,5% in prijs.

2013 = 100 December Januari Februari Maart
Consumptieprijsindex 115,74 118,32 119,07 119,69
Inflatie 5,71% 7,59% 8,04% 8,31%
Gezondheidsindex 115,60 118,21 118,74 119,05
Afgevlakte gezondheidsindex* 111,97 113,42 114,60 115,54
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)


[i] De impact op de inflatie toont de wijziging van de inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact houdt niet alleen rekening met het gewicht van de productgroep, maar ook met het feit of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

[ii] De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.