De inflatie daalt van 1,71% naar 1,48%

Consumptieprijzen
De inflatie daalt van 1,71% naar 1,48%

Consumptieprijsindex van februari 2018

  • De inflatie daalt van 1,71% naar 1,48% in februari.
  • De inflatie bereikt hiermee haar laagste niveau sinds februari 2016 toen deze 1,39% bedroeg.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,16 punt of 0,15%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex daalt van 1,64% naar 1,41%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in februari 104,10 punten.
  • Er waren in februari voornamelijk prijsstijgingen voor fruit, bloemen en planten, elektriciteit, zuivelproducten en hotelkamer. Motorbrandstoffen en suiker, chocolade en confituur hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De consumptieprijsindex van de maand februari 2018 bedraagt 106,22 punten. De index stijgt deze maand met 0,16 punt. De inflatie daalt van 1,71% naar 1,48%. De gezondheidsindex stijgt deze maand met 0,17 punt en bedraagt 106,54 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex daalt van 1,64% naar 1,41%. Er waren deze maand vooral prijsstijgingen voor fruit, bloemen en planten, elektriciteit, zuivelproducten en hotelkamer. Deze prijsstijgingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor motorbrandstoffen en suiker, chocolade en confituur.

De consumptieprijsindex is in februari 2018 gestegen met 0,16 punt of 0,15% en bedraagt nu 106,22 punten tegenover 106,06 punten in januari 2018 (2013 = 100).

CPI_1graph201802_nl.png

De gezondheidsindex stijgt in februari met 0,17 punt tot 106,54 punten tegenover 106,37 punten in januari. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in februari 104,10 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 105,10 punten, is niet overschreden. De laatste spilindexoverschrijding vond in mei 2017 plaats.

De producten met het grootste verhogend effect in februari waren fruit, bloemen en planten, elektriciteit, zuivelproducten en hotelkamer. Motorbrandstoffen en suiker, chocolade en confituur hadden daarentegen het grootste verlagend effect tegenover vorige maand. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Fruit +0,040 punt Suiker, chocolade en confituur -0,035 punt
Bloemen en planten +0,035 punt Motorbrandstoffen -0,020 punt
Elektriciteit +0,030 punt    
Zuivelproducten +0,020 punt    
Hotelkamer +0,020 punt    

Fruit steeg gemiddeld met 3,0% in prijs. Bloemen en planten werden deze maand gemiddeld 6,7% duurder; zoals elk jaar werden vooral prijsstijgingen genoteerd voor de rozen wegens Valentijn. Elektriciteit werd gemiddeld 0,8% duurder in februari. De prijzen voor zuivelproducten stegen 0,9% ten opzichte van vorige maand. Hotelkamers werden in februari gemiddeld 2,6% duurder.

Suiker, chocolade en confituur werden in februari 3,3% goedkoper, er werden vooral prijsdalingen genoteerd voor chocolade. Motorbrandstoffen daalden deze maand gemiddeld 0,6% ten opzichte van vorige maand.

De inflatie bedraagt nu 1,48%, tegenover 1,71% in januari en 2,13% in december. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 1,41%, tegenover 1,64% in januari en 2,02% in december. De inflatie zonder energieproducten daalt in februari tot 1,42% tegenover 1,55% vorige maand en 1,65% in december. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 1,60% in februari, tegenover 1,65% in januari en 1,68% in december.

Voor voeding bedraagt de inflatie nu 1,43% tegenover 2,20% vorige maand en 2,10% in december. Vers fruit kost 5,1% meer dan in februari 2017. Verse groenten zijn 14,7% goedkoper dan een jaar geleden. Vis en zeevruchten zijn 1,8% duurder dan in februari 2017. Oliën en vetten kosten 8,8% meer dan vorig jaar, voornamelijk boter is duurder (inflatie van 18,6%). Alcoholvrije dranken zijn 3,7% duurder dan in februari vorig jaar. Alcoholische dranken zijn 2,7% duurder in vergelijking met februari vorig jaar. De prijs van tabak steeg met 5,6% ten opzichte van februari vorig jaar. De inflatie voor energie bedraagt nu 2,03% tegenover 2,99% vorige maand en 6,49% in december. Elektriciteit is nu 1,2% goedkoper dan een jaar geleden. Aardgas is 3,6% duurder dan vorig jaar in februari. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 10,8% gestegen in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 1,8% meer dan een jaar geleden. De inflatie voor de diensten gaat van 1,91% naar 2,00%. De inflatie voor de huur daalt en bedraagt 0,96% tegenover 1,16% in januari.

De hoofdgroep die in februari de grootste positieve impact heeft op inflatie is hotels, cafés en restaurants met 0,15 procentpunt. De grootste negatieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door stoffering en huishoudelijke apparaten met -0,09 procentpunt.

CPI_3graph201802_nl.png

De hoofdgroep met de grootste bijdrage tot de inflatie is huisvesting, water en energie met 0,31 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door communicatie en onderwijs beide met 0,01 procentpunt.

CPI_4graph201802_nl.png

CPI_2graph201802_nl.png

2013 = 100 November 2017 December 2017 Januari 2018 Februari 2018
Consumptieprijsindex 105,55 105,75 106,06 106,22
Inflatie 2,07% 2,13% 1,71% 1,48%
Gezondheidsindex 105,85 106,15 106,37 106,54
Afgevlakte gezondheidsindex* 103,61 103,72 103,93 104,10
* gedefinieerd in de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad 27 april 2015)