De inflatie daalt van 1,48% naar 1,39%

Consumptieprijzen
De inflatie daalt van 1,48% naar 1,39%

Consumptieprijsindex van maart 2018

  • De inflatie daalt van 1,48% naar 1,39% in maart.
  • De inflatie bereikt hiermee haar laagste niveau sinds februari 2016 toen deze ook 1,39% bedroeg.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,15 punt of 0,14%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex daalt van 1,41% naar 1,32%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in maart 104,31 punten.
  • Er waren in maart voornamelijk prijsstijgingen voor fruit, buitenlandse reizen, tabak, brood en granen, suiker, chocolade en confituur. Motorbrandstoffen, vakantiedorpen, hotelkamer, aardgas en bloemen en planten hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De consumptieprijsindex van de maand maart 2018 bedraagt 106,37 punten. De index stijgt deze maand met 0,15 punt. De inflatie daalt van 1,48% naar 1,39%. De gezondheidsindex stijgt deze maand met 0,17 punt en bedraagt 106,71 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex daalt van 1,41% naar 1,32%. Er waren deze maand vooral prijsstijgingen voor fruit, buitenlandse reizen, tabak, brood en granen, suiker, chocolade en confituur. Deze prijsstijgingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor motorbrandstoffen, vakantiedorpen, hotelkamer, aardgas en bloemen en planten.

De consumptieprijsindex is in maart 2018 gestegen met 0,15 punt of 0,14% en bedraagt nu 106,37 punten tegenover 106,22 punten in februari 2018 (2013 = 100).

CPI_1graph201803_nl.png

De gezondheidsindex stijgt in maart met 0,17 punt tot 106,71 punten tegenover 106,54 punten in februari. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in maart 104,31 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 105,10 punten, is niet overschreden. De laatste spilindexoverschrijding vond in mei 2017 plaats.

De producten met het grootste verhogend effect in maart waren fruit, buitenlandse reizen, tabak, brood en granen, suiker, chocolade en confituur. Motorbrandstoffen, vakantiedorpen, hotelkamer, aardgas en bloemen en planten hadden daarentegen het grootste verlagend effect tegenover vorige maand. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Fruit +0,090 punt Motorbrandstoffen -0,035 punt
Buitenlandse reizen +0,050 punt Vakantiedorpen -0,035 punt
Tabak +0,025 punt Hotelkamer -0,025 punt
Brood en granen +0,025 punt Aardgas -0,025 punt
Suiker, chocolade en confituur +0,025 punt Bloemen en planten -0,020 punt

Fruit steeg gemiddeld met 6,8% in prijs. De prijzen voor buitenlandse reizen stegen gemiddeld 3,1% ten opzichte van vorige maand. Tabak werd gemiddeld 2,7% duurder in maart. Brood en granen stegen gemiddeld met 0,8% in prijs. Suiker, chocolade en confituur werden in deze maand gemiddeld 2,3% duurder.

Motorbrandstoffen daalden deze maand gemiddeld 0,9% ten opzichte van vorige maand. Vakantiedorpen werden in maart 4,8% goedkoper. Hotelkamers daalden deze maand gemiddeld met 3,2% in prijs. Aardgas werd in maart 1,3% goedkoper. Bloemen en planten werden deze maand gemiddeld 3,9% goedkoper; een gevolg van de stijging vorige maand omwille van Valentijn.

De inflatie bedraagt nu 1,39%, tegenover 1,48% in februari en 1,71% in januari. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 1,32%, tegenover 1,41% in februari en 1,64% in januari. De inflatie zonder energieproducten bedraagt in maart 1,42%, hiermee blijft ze stabiel ten opzichte van februari en is deze gedaald ten opzichte van 1,55% in januari. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 1,57% in maart, tegenover 1,60% in februari en 1,65% in januari.

Voor voeding bedraagt de inflatie nu 1,72% tegenover 1,43% vorige maand en 2,20% in januari. Vers fruit kost 2,3% meer dan in maart 2017. Verse groenten zijn 11,7% goedkoper dan een jaar geleden. Vis en zeevruchten zijn 3,9% duurder dan in maart 2017. Oliën en vetten kosten 8,9% meer dan vorig jaar, voornamelijk boter is duurder (inflatie van 14,4%). Alcoholvrije dranken zijn 2,8% duurder dan in maart vorig jaar. Alcoholische dranken zijn 2,5% duurder in vergelijking met maart vorig jaar. De prijs van tabak steeg met 6,5% ten opzichte van maart vorig jaar. De inflatie voor energie bedraagt nu 1,11% tegenover 2,03% vorige maand en 2,99% in januari. Elektriciteit is nu 2,1% goedkoper dan een jaar geleden. Aardgas is 1,7% duurder dan vorig jaar in maart. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 9,2% gestegen in één jaar tijd.

Motorbrandstoffen kosten 1,8% meer dan een jaar geleden. De inflatie voor de diensten gaat van 2,00% naar 1,85%. De inflatie voor de huur stijgt licht en bedraagt 0,98% tegenover 0,96% in februari.

De hoofdgroep die in maart de grootste positieve impact heeft op inflatie is hotels, cafés en restaurants  met 0,09 procentpunt. De grootste negatieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door stoffering en huishoudelijke apparaten met -0,09 procentpunt.

CPI_3graph201803_nl.png

De hoofdgroep met de grootste bijdrage tot de inflatie is voeding en niet-alcoholische dranken met 0,28 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door communicatie met -0,01 procentpunt.

CPI_4graph201803_nl.png

CPI_2graph201803_nl.png

2013 = 100 December 2017 Januari 2018 Februari 2018 Maart 2018
Consumptieprijsindex 105,75 106,06 106,22 106,37
Inflatie 2,13% 1,71% 1,48% 1,39%
Gezondheidsindex 106,15 106,37 106,54 106,71
Afgevlakte gezondheidsindex* 103,72 103,93 104,10 104,31
* gedefinieerd in de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad 27 april 2015)