De inflatie daalt en bedraagt 0,26%

Consumptieprijzen
De inflatie daalt en bedraagt 0,26%

Consumptieprijsindex van januari 2021

  • De inflatie daalt van 0,41% naar 0,26% in januari.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,48 punt of 0,44%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex daalt van 0,64% naar 0,57%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in januari 107,86 punten.
  • In januari werden de belangrijkste prijsstijgingen opgetekend voor alcoholvrije dranken, aardgas, brood en granen, elektriciteit, zuivelproducten, motorbrandstoffen, reinigings- en onderhoudsproducten, ziekteverzekering en aankoop van voertuigen. Huisbrandolie, private huur en vis en zeevruchten hadden daarentegen een verlagend effect op de index.
  • De huidige maatregelen rond COVID-19 hebben een impact op de berekening van het indexcijfer. Meer informatie kan hier teruggevonden worden. In praktijk heeft dat voor de maand januari tot gevolg dat er voor hotelkamers een indexverhogend effect is omwille van het doortrekken van de prijzen met seizoenscorrectie van vorig jaar. Voor vakantiedorpen is er een indexverlagend effect omwille van dezelfde reden.

De consumptieprijsindex van de maand januari 2021 bedraagt 109,97 punten. De index stijgt deze maand met 0,48 punt. De inflatie daalt van 0,41% tot 0,26%. De gezondheidsindex stijgt met 0,47 punt en bedraagt 110,35 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex daalt van 0,64% tot 0,57%. De belangrijkste prijsstijgingen werden opgetekend voor alcoholvrije dranken, aardgas, brood en granen, elektriciteit, zuivelproducten, motorbrandstoffen, reinigings- en onderhoudsprocuten, ziekteverzekering en aankoop van voertuigen. Huisbrandolie, private huur en vis en zeevruchten hadden daarentegen een verlagend effect op de index.

cpi _1graph202101_nl

 

In januari 2021 is de consumptieprijsindex met 0,48 punt of 0,44% gestegen en bedraagt nu 109,97 punten tegenover 109,49 punten in december 2020 (2013=100). De gezondheidsindex stijgt in januari met 0,47 punt en bedraagt 110,35 punten tegenover 109.88 punten in december. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in januari 107,86 punten. De volgende spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is vastgelegd op 109,34 punten.

De producten met het grootste verhogend effect in januari zijn alcoholvrije dranken, aardgas, brood en granen, elektriciteit, zuivelproducten, hotelkamers, motorbrandstoffen, reinigings- en onderhoudsproducten, ziekteverzekering en aankoop van voertuigen. Huisbrandolie, private huur, vis en zeevruchten en vakantiedorpen en campings hadden daarentegen een verlagend effect op de index. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Alcoholvrije dranken +0,075 punt Huisbrandolie -0,040 punt
Aardgas +0,065 punt Private huur -0,035 punt
Brood en granen +0,055 punt Vis en zeevruchten -0,035 punt
Elektriciteit +0,055 punt Vakantiedorpen en campings (*) -0,030 punt
Zuivelproducten +0,045 punt    
Hotelkamers (*) +0,045 punt    
Motorbrandstoffen +0,045 punt    
Reinigings- en onderhoudsproducten +0,030 punt    
Ziekteverzekering +0,030 punt    
Aankoop van voertuigen +0,030 punt    

(*) gevolg van het doortrekken van prijzen met seizoenscorrectie

Alcoholvrije dranken werden deze maand gemiddeld 4,0% duurder. De prijzen voor aardgas en elektriciteit stegen respectievelijk gemiddeld met 4,7% en 1,7%. Brood en granen werden gemiddeld 1,8% duurder ten opzichte van vorige maand, zuivelproducten stegen 2,0% in prijs. Motorbrandstoffen werden gemiddeld 1,3% duurder. De prijzen voor reinigings- en onderhoudsproducten stegen gemiddeld 5,3%. Ziekteverzekeringen werden 2,2% duurder. De aankoop van voertuigen werd gemiddeld 0,4% duurder.

De prijs voor huisbrandolie daalde gemiddeld met 4,5%. De huurprijzen daalden gemiddeld met 0,2% ten opzichte van vorige maand. Vis en zeevruchten werden deze maand gemiddeld 2,7% goedkoper.

De inflatie bedraagt nu 0,26% tegenover 0,41% in december en 0,51% in november. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 0,57%, tegenover 0,64% in december en 0,83% in november. De inflatie zonder energieproducten daalt in januari tot 1,10%, tegenover 1,40% in december en 1,56% in november. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 1,15% in januari, tegenover 1,33% in december en 1,34% in november.

Voor voeding bedraagt de inflatie nu 1,31% tegenover 1,74% vorige maand en 2,40% in november. Vers fruit kost 3,0% minder dan in januari 2020. Verse groenten zijn 2,7% goedkoper dan een jaar geleden. Vis en zeevruchten zijn 2,3% duurder dan in januari 2020. Vlees kost 1,4% meer dan een jaar geleden. Alcoholvrije dranken zijn gemiddeld 3,3% duurder dan in januari vorig jaar. Alcoholische dranken kosten 2,0% meer dan een jaar geleden. De prijs van tabak steeg met 1,4% ten opzichte van januari 2020.

De inflatie voor energie bedraagt nu -7,85% tegenover -8,98% vorige maand en -9,46% in november. Elektriciteit is nu 0,4% goedkoper dan een jaar geleden. Aardgas is 1,7% goedkoper op jaarbasis. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 31,7% gedaald in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 9,4% minder dan een jaar geleden. De inflatie van diensten is gedaald van 1,30% naar 1,09%. De inflatie van huur bedroeg 3,63% in december en is gedaald tot 1,49% in januari.

De hoofdgroep die in januari de grootste positieve impact[i] heeft op de inflatie is voeding en alcoholvrije dranken met 0,22 procentpunt. De groep huisvesting, water en energie heeft de grootste negatieve impact uitgeoefend met -0,33 procentpunt.

cpi _3graph202101_nl

 

De hoofdgroep met de grootste bijdrage[ii] tot de inflatie is voeding en alcoholvrije dranken met 0,22 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door huisvesting, water en energie met -0,23 procentpunt.

cpi _4graph202101_nl

 

cpi _2graph202101_nl

 

2013 = 100 Oktober November December Januari
Consumptieprijsindex 109,64 109,46 109,49 109,97
Inflatie 0,74% 0,51% 0,41% 0,26%
Gezondheidsindex 110,11 109,91 109,88 110,35
Afgevlakte gezondheidsindex* 107,86 107,80 107,72 107,86
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)

[i] Een impact op de inflatie toont de wijziging op inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact neemt niet alleen het gewicht van de productgroep in rekening, maar ook of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

[ii] De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.