De inflatie bedraagt 9,62%

Consumptieprijzen
De inflatie bedraagt 9,62%

Consumptieprijsindex van juli 2022

  • De inflatie daalt licht in juli van 9,65% naar 9,62%.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 1,01 punt of met 0,83%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex stijgt van 8,72% naar 9,07%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in juli 118,39 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die is vastgelegd op 118,36 punten, werd hierbij overschreden.
  • De hoge inflatie deze maand is, zoals in de voorbije maanden, voor een groot deel te wijten aan de hoge energieprijzen. De inflatie van energie bedraagt momenteel 49,11% en levert een bijdrage van 4,34 procentpunt aan de totale inflatie.
  • Daarnaast is ook de inflatie van voeding de laatste maanden sterk gestegen. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) komt deze maand uit op 9,24%. De bijdrage van voeding tot de inflatie bedraagt momenteel 1,82 procentpunt.
  • De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 5,49% in juli, tegenover 5,07% in juni. Dat is een gevolg van de toegenomen inflatie voor bewerkte voeding en diensten.
  • De belangrijkste prijsstijgingen in juli hadden betrekking op vliegtuigtickets, hotelkamers, brandverzekering, vlees, elektriciteit, zuivelproducten, huisbrandolie, aankoop van voertuigen en de verkeersbelasting. Motorbrandstoffen, citytrips, alcoholische dranken en private huur hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

Inflatie

De inflatie bedraagt in juli 9,62% tegenover 9,65% in juni en 8,97% in mei. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 9,07%, tegenover 8,72% in juni en 8,34% in mei. De inflatie zonder energieproducten is gestegen tot 5,76%, tegenover 5,26% in juni en 4,53% in mei. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 5,49% in juli, tegenover 5,07% in juni en 4,43% in mei.

Kerninflatie en inflatie zonder energie

De inflatie voor diensten is gestegen van 4,65% tot 5,08%. De inflatie voor huur steeg van 3,60% tot 3,74%. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) bedraagt deze maand 9,24%, tegenover 8,44% vorige maand. Deze inflatie is de afgelopen maanden fors toegenomen, in november was ze nog 0,47%. De inflatie van voornamelijk oliën, vis, zuivelproducten, brood en granen en vlees is de afgelopen maanden sterk gestegen. Zo bedraagt de inflatie voor oliën deze maand 21,3%, in november was dit nog 3,6%. Voor vis is de inflatie nu 11,4% ten opzichte van -0,4% in november. De inflatie voor zuivelproducten bedraagt deze maand 13,6% ten opzichte van 0,6% in november. Voor brood en granen is dit deze maand 11,4% ten opzichte van 1,7% in november. De inflatie van vlees bedraagt deze maand 9,8% ten opzichte van 0,8% in november.

Inflatie voeding en enkele subgroepen

De sterk toegenomen inflatie sinds het najaar van 2021 is voor een groot deel toe te schrijven aan de energieproducten. De inflatie voor energie bedraagt nu 49,11% tegenover 55,99% vorige maand en 56,80% in mei. Elektriciteit is nu 44,7% duurder dan een jaar geleden. Aardgas is 97,0% duurder dan vorig jaar in juli. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 68,9% gestegen in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 29,3% meer dan een jaar geleden.

De hoge inflatie is voornamelijk te wijten aan de hoge energieprijzen. De inflatie van energie bedraagt momenteel 49,11% en levert een bijdrage van 4,34 procentpunt aan de totale inflatie. Voeding, met een inflatie van 9,24%, levert een bijdrage van 1,82 procentpunt.

Bijdrage van energie tot de inflatie

De prijs voor aardgas steeg met gemiddeld 1,0% ten opzichte van de voorgaande maand. De prijs van elektriciteit is deze maand gemiddeld met 1,7% gestegen.

Index van elektriciteit en aardgas

Enkele producten en diensten die ten opzichte van juli vorig jaar sterk in prijs stegen, zijn:

Stijgend: Inflatie
Aardgas 97,0%
Huisbrandolie 68,9%
Elektriciteit 44,7%
Vliegtuigtickets 34,4%
Diesel 31,4%
Andere eetbare oliën dan olijfolie (o.a. frituurolie) 30,2%
Andere brandstoffen (LPG) 28,1%
Benzine 27,4%

Enkele producten en diensten die ten opzichte van juli vorig jaar sterk in prijs zijn gedaald, zijn:

Dalend: Inflatie
Televisie-apparatuur -12,7%
Andere gegevensverwerkende apparatuur (o.a. smartwatch) -6,5%
Software -6,2%
Mobiele telefoondiensten -5,6%
Opslagmedia (o.a. geheugenkaart) -5,5%
Dameskleding -4,8%
Herenkleding -4,2%
Autoverzekering -3,3%

De hoofdgroep die in juli de grootste positieve impact[i] heeft op de inflatie is huisvesting, water en energie met 2,73 procentpunt. De groep kleding en schoeisel heeft de grootste negatieve impact uitgeoefend met -0,67 procentpunt.

Impact op de inflatie

De hoofdgroep met de grootste bijdrage[ii] tot de inflatie is huisvesting, water en energie met 3,87 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door de groep kleding en schoeisel met -0,08 procentpunt.

Bijdrage tot de inflatie

De eerste inflatieraming volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP flash estimate) voor België bedraagt 10,4% voor juli 2022.

Toelichting over de indexniveaus

Indexevolutie

De consumptieprijsindex is in juli 2022 met 1,01 punt of 0,83% gestegen tot 123,05 punten, tegenover 122,04 punten in juni 2022 (2013=100). De gezondheidsindex stijgt in juli met 1,33 punt en bedraagt 122,35 punten tegenover 121,02 punten in juni. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in juli 118,39 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 118,36 punten, werd hierbij overschreden. Dit betekent dat de sociale uitkeringen en de pensioenen in augustus met 2% worden verhoogd. De wedden in de openbare sector worden in september met 2% geïndexeerd. Dit is de vijfde overschrijding van de spilindex in 11 maanden tijd. De lonen in de privésector zijn eveneens gekoppeld aan de afgevlakte index, maar daar is het tijdstip van indexering afhankelijk van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst. De vorige spilindexoverschrijding vond in april 2022 plaats. De volgende spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is vastgelegd op 120,73.

De belangrijkste prijsstijgingen in juli hadden betrekking op vliegtuigtickets, hotelkamers, brandverzekering, vlees, elektriciteit, zuivelproducten, huisbrandolie, aankoop van voertuigen en de verkeersbelasting. Motorbrandstoffen, citytrips, alcoholische dranken en de private huur hadden daarentegen een verlagend effect op de index.

De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Vliegtuigtickets +0,285 punt Motorbrandstoffen -0,220 punt
Hotelkamers +0,110 punt Citytrips -0,045 punt
Brandverzekering +0,090 punt Alcoholische dranken -0,030 punt
Vlees +0,085 punt Private huur -0,025 punt
Elektriciteit +0,075 punt    
Melk, kaas en eieren +0,070 punt    
Vloeibare brandstoffen +0,065 punt    
Aankoop van voertuigen +0,060 punt    
Verkeersbelasting +0,060 punt    

Vliegtuigtickets werden in juli gemiddeld 42,8% duurder. De prijs van hotelkamers is deze maand gemiddeld met 14,4% gestegen. Brandverzekeringen stegen deze maand gemiddeld met 5,3% in prijs. De prijs van vlees steeg deze maand met gemiddeld 1,8%. In juli liet elektriciteit een gemiddelde prijsstijging van 1,7% optekenen. Zuivelproducten werden deze maand gemiddeld 2,7% duurder. De prijs van huisbrandolie is, na afvlakking over 12 maanden, met 4,0% gestegen in juli. De prijs voor de aankoop van voertuigen steeg deze maand met gemiddeld 0,7%. De verkeersbelasting werd gemiddeld 6,2% duurder.

Motorbrandstoffen werden deze maand gemiddeld 4,3% goedkoper. Citytrips daalden gemiddeld 2,1% in prijs. In juli lieten alcoholische dranken een gemiddelde prijsdaling van 1,4% optekenen. Private huur daalde gemiddeld 0,3% in prijs.

2013 = 100 April Mei Juni Juli
Consumptieprijsindex 120,09 121,01 122,04 123,05
Inflatie 8,31% 8,97% 9,65% 9,62%
Gezondheidsindex 119,59 120,25 121,02 122,35
Afgevlakte gezondheidsindex* 116,52 117,02 117,58 118,39
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)


[i] De impact op de inflatie toont de wijziging van de inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact houdt niet alleen rekening met het gewicht van de productgroep, maar ook met het feit of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

[ii] De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.