De afvalproductie is stabiel gebleven in 2020

Leefmilieu
De afvalproductie is stabiel gebleven in 2020

In 2020 werd in België 68 miljoen ton afval geproduceerd. Dat is een stagnatie ten opzichte van 2018.

De stijging in de afvalproductie door de landbouw (+15%), de huishoudens (+9%) en de industrie (+7%) werd gecompenseerd door dalingen met respectievelijk 21% en 9% in de dienstensector en de bouwnijverheid.

De industrie is de sector die met 37 miljoen ton het meeste afval produceert, gevolgd door de bouw (20 miljoen ton) en de huishoudens (5,3 miljoen ton).