DataLab: stijging van de binnenlandse reizen met een derde in juli en augustus

DataLab
DataLab: stijging van de binnenlandse reizen met een derde in juli en augustus

Als Belgisch statistiekbureau wil Statbel de impact van de Covid-19-crisis analyseren door snel een eerste voorlopige schatting van de reizen van de bevolking beschikbaar te stellen.  De cijfers voor de eerste drie kwartalen van 2020 zijn nu beschikbaar.

Volgens deze schatting stort het aantal reizen[1]vanaf midden maart in als gevolg van de lockdown. Vanaf de tweede helft van mei wordt er terug een licht herstel waargenomen. In juli en augustus hebben Belgen 5 miljoen reizen gemaakt. Dit is een daling van 29% in vergelijking met 2019.

Aan de hand van de volgende grafiek kan het aantal reizen in 2019 en 2020 per halve maand vergeleken worden.

Voy_Trim3_1_nl

Reizen binnen België zaten in de lift

Men heeft niet alleen minder gereisd, maar ook op een andere manier. Traditioneel gaan Belgen liefst op reis naar het buitenland in juli en augustus. In 2019 was dit bijvoorbeeld het geval voor 4 op de 5 reizen. Van midden juni tot midden juli 2020 is het aantal reizen in België gelijk aan dat van in 2019. Het aantal reizen naar het buitenland is daarentegen gehalveerd. Vanaf 15 juli worden er aanzienlijk meer reizen binnen België gemaakt dan het jaar daarvoor.

Over de periode van juli tot september is het aantal reizen binnen België met meer dan een derde toegenomen, terwijl het aantal reizen naar het buitenland met de helft is gedaald.

Voy_Trim3_2_nl

Over de gehele periode genomen was Frankrijk de voorkeursbestemming. Bijna de helft van de bevolking die naar het buitenland reisde, ging in 2020 naar Frankrijk, tegenover "slechts" 30% in 2019.

Belangrijkste bestemmingen van reizen naar het buitenland, derde kwartaal 2019 en 2020

  2019 2020
Frankrijk 30,1% 46,8%
Nederland 9,3% 10,1%
Spanje 9,3% 6,4%
Italië 8,7% 8,4%
Duitsland 7,4% 6,9%
Totaal aantal buitenlandse reizen 100% 100%

Auto heeft de voorkeur

De auto was de gebruikte vervoerswijze voor 82% van alle reizen in dit derde kwartaal, tegenover slechts 61% in 2019. Het aandeel van vliegreizen is daarentegen gedaald van 29% in 2019 tot 12% in 2020.

Regionale verschillen

De trends zijn dezelfde, ongeacht het gewest. In het derde kwartaal 2020 is de daling echter sterker in Wallonië en Vlaanderen dan in Brussel, met respectievelijk 31%, 33% en 19% minder reizen dan in 2019.

Voy_Trim3_6_nl

Voy_Trim3_4_nl

Voy_Trim3_5_nl

Daguitstappen

Er was een kleinere invloed op daguitstappen.  In juli en augustus was er ‘slechts’ een daling van 18%.

Voy_Trim3_3_nl

Opmerkingen

Elk jaar wordt de Belgische bevolking ondervraagd over haar (toeristische en professionele) reizen. Elk kwartaal wordt een steekproef van personen getrokken om een vragenlijst te beantwoorden over de reizen die ze in de afgelopen drie maanden hebben gemaakt. Deze enquête is bedoeld om geldige resultaten voor het hele jaar te leveren. Maar omdat 2020 een heel bijzonder jaar is vanwege de beperkingen van de vrijheid van reizen als gevolg van de Covid-19-pandemie, wilden we cijfers voorleggen waarmee de evolutie in de tijd van het aantal reizen kan worden gevolgd.
Zo registreerden we het aantal reizen per twee weken en het aantal daguitstappen per maand gedurende de eerste drie kwartalen van 2020.

Uit methodologisch oogpunt zijn deze voorlopige resultaten van de Reisenquête voor het jaar 2020 experimenteel, omdat de referentiepopulatie die voor de extrapolatie wordt gebruikt, niet dezelfde is als de referentiepopulatie die in de eindresultaten met alle antwoorden van de huishoudens zal worden gebruikt. Er kunnen dus kleine verschillen zijn tussen de experimentele en officiële publicaties.

Bijlage

Aantal reizen in 2019 en 2020* per halve maand volgens de bestemming (in duizenden)

Halve maand 2019 2020*
België Buitenland Totaal België Buitenland Totaal
1 -14 januari 70 300 370 85 276 361
15 -31 januari 117 292 409 144 440 584
1 -14 februari 71 353 424 139 434 573
15 -29 februari 103 360 463 278 735 1.013
1 -14 maart 199 789 989 104 410 515
15 -31 maart 202 462 665 15 26 41
1 -14 april 276 965 1.241 0 5 5
15 -30 april 255 647 902 3 0 3
1 -14 mei 108 503 611 7 7 15
15 -31 mei 241 882 1.124 56 13 69
1 - 14 juni 310 584 894 70 51 120
15 - 30 juni 262 809 1.071 230 328 558
1-14 juli 403 1.571 1.974 428 789 1.217
15-31 juli 343 1.795 2.139 587 1.106 1.693
1-14 augustus 310 1.090 1.400 424 633 1.057
15-31 augustus 353 1.174 1.527 451 614 1.065
1-14 september 176 724 900 279 284 562
15-30 september 170 544 714 229 151 379
*2020 : voorlopige raming op basis van een experimentele methodologie - Statbel


[1] De voorgestelde gegevens verwijzen hier naar reizen van minstens één nacht.