DataLab : Licht herstel van het aantal reizen na de lockdown

DataLab
DataLab : Licht herstel van het aantal reizen na de lockdown

Als Belgisch statistiekbureau wil Statbel de impact van de covid-19-crisis analyseren door snel een eerste voorlopige schatting van de reizen die werden gemaakt tijdens het 1e kwartaal 2020 beschikbaar te stellen.

Volgens deze schatting stort het aantal reizen vanaf medio maart in als gevolg van de lockdown. Vanaf de tweede helft van mei wordt een licht herstel waargenomen. In de tweede helft van juni werden iets meer dan 400.000 reizen gemaakt, of 61% minder dan in 2019.

Reizen hervatten voornamelijk in België

In de tweede helft van juni hadden de buitenlandse reizen het meest onder de situatie te lijden en daalden met 75% ten opzichte van het vorige jaar. Reizen in België daarentegen zijn slechts met 18% gedaald. Zo waren er in deze periode bijna evenveel reizen naar het buitenland als binnen België.

Voy_Trim2_1_nl

Aantal reizen in 2019 en 2020* per halve maand volgens de bestemming (in duizend)

Halve maand 2019 2020*
België Buitenland Totaal België Buitenland Totaal
1 -14 januari 70 300 370 85 276 361
15 -31 januari 117 292 409 143 442 585
1 -14 februari 71 353 424 140 429 569
15 -29 februari 103 360 463 278 730 1.008
1 -14 maart 199 789 989 106 391 497
15 -31 maart 202 462 665 15 26 41
1 -14 april 276 965 1.241 0 5 5
15 -30 april 255 647 902 3 0 3
1 -14 mei 108 503 611 7 6 13
15 -31 mei 241 882 1.124 56 12 68
1 - 14 juni 310 584 894 72 49 121
15 - 30 juni 262 809 1.071 214 204 417
*2020 : voorlopige raming op basis van een experimentele methodologie - Statbel

Het aantal daguitstappen volgt dezelfde trend als het aantal reizen. In juni waren er twee keer minder daguitstappen dan in 2019.

Voy_Trim2_2_nl

Opmerkingen

Elk jaar wordt de Belgische bevolking ondervraagd over haar (toeristische en professionele) reizen. Elk kwartaal wordt een steekproef van personen getrokken om een vragenlijst te beantwoorden over de reizen die ze in de afgelopen drie maanden hebben gemaakt. Deze enquête is bedoeld om geldige resultaten voor het hele jaar te bekomen. Maar omdat 2020 een heel bijzonder jaar is vanwege de beperkingen van de vrijheid van reizen als gevolg van de covid-19-pandemie, wilden we cijfers voorleggen waarmee de evolutie in de tijd van het aantal reizen kan worden gevolgd.
Zo registreerden we het aantal reizen over perioden van vijftien dagen en het aantal daguitstappen per maand gedurende het eerste semester.

Uit methodologisch oogpunt zijn deze voorlopige resultaten van de Reisenquête voor het jaar 2020 experimenteel, omdat de referentiepopulatie die voor de extrapolatie wordt gebruikt, niet dezelfde is als de referentiepopulatie die in de eindresultaten met alle antwoorden van de huishoudens zal worden gebruikt. Er kunnen dus kleine verschillen zijn tussen de experimentele en officiële publicaties.