Datalab: btw-plichtigen in november

DataLab
Datalab: btw-plichtigen in november

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag in zijn Datalab de cijfers met betrekking tot de statistieken over btw-plichtige bedrijven, met voorlopige resultaten 30 dagen na de referentiemaand voor de maand november. Via deze publicatie wil Statbel de impact van COVID-19 op het economische leven grondiger analyseren. De NACE, de uitsplitsing naar economische activiteit, is ook opgenomen.

Bovendien blijft Statbel de definitieve resultaten 60 dagen na de referentiemaand publiceren.

De bewegingen die in de loop van de maand november in de populatie van de btw-plichtigen worden waargenomen, hebben geleid tot een toename van het aantal actieve bedrijven ten opzichte van oktober 2020[1].

Primo btw-plichtigen

Het aantal primo btw-plichtigen in alle sectoren samen is voor november 2020 met 13,9% gedaald  ten opzichte van november 2019. Dit komt overeen met 924 oprichtingen minder dan in dezelfde periode vorig jaar. 

Btw-herinschrijvingen

Wat de herinschrijvingen betreft, is er een daling van 14,6% ten opzichte van vorig jaar voor alle NACE-sectoren samen. Dat zijn 123 bedrijven.

Schrappingen

Het aantal schrappingen daalde met 1.269 eenheden in november 2020 ten opzichte van november 2019 (-29,4%). Dit fenomeen wordt in alle sectoren waargenomen, met uitzondering van 'kunst, amusement en recreatie'.   

Evolutie van de populatie van de btw-plichtigen

Ondanks de verstoringen die verband houden met de crisis, blijft de maand november 2020 positief wat betreft de groei van de populatie van de btw-plichtigen op jaarbasis. De totale populatie van de btw-plichtigen groeit met 4%, dit zijn 40.996 eenheden meer dan in november 2019.


[1] Nota: deze analyse is voorlopig en kan in een latere publicatie worden herzien wanneer de populatie is gestabiliseerd.