Datalab: btw-plichtigen in december

Conjunctuurindicatoren
Datalab: btw-plichtigen in december

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag in zijn Datalab de cijfers met betrekking tot de statistieken over btw-plichtige bedrijven, met voorlopige resultaten 30 dagen na de referentiemaand voor de maand december. Via deze publicatie wil Statbel de impact van COVID-19 op het economische leven grondiger analyseren. De NACE, de uitsplitsing naar economische activiteit, is ook opgenomen.

Bovendien blijft Statbel de definitieve resultaten 60 dagen na de referentiemaand publiceren.

De bewegingen die in de loop van de maand december in de populatie van de btw-plichtigen worden waargenomen, hebben geleid tot een afname van het aantal actieve bedrijven ten opzichte van november 2020[1].

Primo btw-plichtigen

Het aantal primo btw-plichtigen in alle sectoren samen is voor december 2020 met 17,8% gestegen ten opzichte van december 2019. Dit komt overeen met 915 oprichtingen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. 

Btw-herinschrijvingen

Wat de herinschrijvingen betreft, is er een stijging van 4,4% ten opzichte van vorig jaar voor alle NACE-sectoren samen. Dat zijn 26 bedrijven.

Schrappingen

Het aantal schrappingen steeg met 2.150 eenheden in december 2020 ten opzichte van december 2019 (+30,5%).  Dit fenomeen wordt in alle sectoren waargenomen, met uitzondering van “verschaffen van accommodatie en maaltijden”.

Evolutie van de populatie van de btw-plichtigen

Ondanks de verstoringen die verband houden met de crisis, blijft de maand december 2020 positief wat betreft de groei van de populatie van de btw-plichtigen op jaarbasis. De totale populatie van de btw-plichtigen groeit met 4%, dit zijn 40.143 eenheden meer dan in december 2019.


[1] Nota: deze analyse is voorlopig en kan in een latere publicatie worden herzien wanneer de populatie is gestabiliseerd.