DataLab: aantal reizen in 4de kwartaal 2020 daalt met 76% (tov 4de kwartaal 2019)

DataLab
DataLab: Aantal reizen in 4de kwartaal 2020 daalt met 76% (tov 4de kwartaal 2019)

Als Belgisch statistiekbureau wil Statbel de impact van de Covid-19-crisis analyseren door snel een eerste voorlopige schatting van zowel de zaken- als vakantiereizen beschikbaar te stellen. De cijfers voor de vier kwartalen van 2020 zijn nu beschikbaar; de definitieve cijfers worden deze zomer gepubliceerd.

Volgens deze schatting stort het aantal reizen[1] vanaf midden maart in als gevolg van de lockdown. Vanaf de tweede helft van mei wordt er terug een licht herstel waargenomen In juli en augustus hebben Belgen zelfs 5 miljoen reizen gemaakt, maar dat zijn er toch nog steeds 28% minder dan in juli en augustus 2019.

De tweede lockdown zorgt voor een nieuwe sterke daling van het aantal reizen in het vierde kwartaal. Er werden in deze periode 1,2 miljoen reizen gemaakt, 76% minder dan in dezelfde periode van 2019.

Aan de hand van de volgende grafiek kan het aantal reizen in 2019 en 2020 per halve maand vergeleken worden.

Voy_Trim4_1_nl

Kerstvakantie in eigen land

De weinige reizen die de Belgen maakten hadden vooral een binnenlandse bestemming, 62% verkoos binnen België te blijven. In 2019 ging nog driekwart van de reizen in het eindjaar over de grens, terwijl er in december 2020 88% minder buitenlandse reizen waren dan het jaar voordien.

Voy_Trim4_2_nl

Regionale verschillen

De trends zijn dezelfde, ongeacht het gewest. In het vierde kwartaal 2020 is de daling echter sterker in Wallonië en Vlaanderen dan in Brussel, met respectievelijk 80%, 77% en 62% minder reizen dan in 2019.

Voy_Trim4_3_nl

Voy_Trim4_4_nl

Voy_Trim4_5_nl

Veel minder zakenreizen

De daling in het aantal zakenreizen is sterker dan deze van vakantiereizen of andere persoonlijke reizen. Het aantal van deze reizen lag in het laatste kwartaal van 2020 83% lager dan in dezelfde periode van het voorgaande jaar.

Voy_Trim4_6_nl

Daguitstappen naar het buitenland

Ook bij de buitenlandse excursies registreren we in het vierde kwartaal een zeer sterke daling, -80% ten opzichte van 2019.

Voy_Trim4_7_nl

Opmerkingen

Elk jaar wordt de Belgische bevolking ondervraagd over haar (toeristische en professionele) reizen. Elk kwartaal wordt een steekproef van personen getrokken om een vragenlijst te beantwoorden over de reizen die ze in de afgelopen drie maanden hebben gemaakt. Deze enquête is bedoeld om geldige resultaten voor het hele jaar te leveren. Maar omdat 2020 een heel bijzonder jaar is vanwege de beperkingen van de vrijheid van reizen als gevolg van de Covid-19-pandemie, wilden we cijfers voorleggen waarmee de evolutie in de tijd van het aantal reizen kan worden gevolgd.
Zo registreerden we het aantal reizen per twee weken en het aantal daguitstappen per maand in 2020.

Uit methodologisch oogpunt zijn deze voorlopige resultaten van de Reisenquête voor het jaar 2020 experimenteel, omdat de referentiepopulatie die voor de extrapolatie wordt gebruikt, niet dezelfde is als de referentiepopulatie die in de eindresultaten met alle antwoorden van de huishoudens zal worden gebruikt. Er kunnen dus kleine verschillen zijn tussen de experimentele en officiële publicaties.

Bijlage

Aantal reizen in 2019 en 2020* per halve maand volgens de bestemming (in duizenden)

Halve maand 2019 2020*
België Buitenland Totaal België Buitenland Totaal
1 -14 januari 70 300 370 95 276 371
15 -31 januari 117 292 409 154 445 599
1 -14 februari 71 353 424 139 446 584
15 -29 februari 103 360 463 270 733 1.003
1 -14 maart 199 789 989 100 411 511
15 -31 maart 202 462 665 15 25 41
1 -14 april 276 965 1.241 1 12 14
15 -30 april 255 647 902 5 0 5
1 -14 mei 108 503 611 7 7 14
15 -31 mei 241 882 1.124 58 15 73
1 - 14 juni 310 584 894 69 51 120
15 - 30 juni 262 809 1.071 239 327 567
1-14 juli 403 1.571 1.974 441 819 1.260
15-31 juli 343 1.795 2.139 592 1.113 1.704
1-14 augustus 310 1.090 1.400 406 667 1.073
15-31 augustus 353 1.175 1.528 446 598 1.044
1-14 september 176 724 900 270 281 551
15-30 september 170 544 714 231 175 406
1-14 oktober 197 503 700 115 132 248
15-31 oktober 305 869 1.174 157 81 238
1-14 november 242 481 723 119 87 206
15-30 november 165 289 453 41 33 74
1-14 december 130 362 492 56 63 119
15-31 december 335 1.002 1.337 202 97 299
*2020 : voorlopige raming op basis van een experimentele methodologie - Statbel


[1] De voorgestelde gegevens verwijzen hier naar reizen van minstens één nacht.