Daling van het aantal vacatures in loondienst in België in het 4e kwartaal 2020

Werk & Opleiding
Daling van het aantal vacatures in loondienst in België in het 4e kwartaal 2020

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag het aantal vacatures in Belgische bedrijven. De cijfers van dit persbericht geven de situatie van het 4e kwartaal 2020 weer en houden dus rekening met de impact van de COVID-19-crisis op het aantal vacatures tijdens deze periode (zie methodologische nota hieronder). De vacaturegraad - het aantal vacatures ten opzichte van het totale aantal arbeidsplaatsen in de onderneming - daalt voornamelijk in de sector accommodatie en maaltijden en in de industrie, terwijl hij voornamelijk stijgt in de sector informatie en communicatie. De vacaturegraad van interimbanen blijft aanzienlijk hoger dan van vaste banen.

Het totale aantal vacatures daalt met 12,04%

In het vierde kwartaal 2020 waren er 115.553 vacatures bij Belgische ondernemingen, tegenover 131.378 in het derde kwartaal 2020. Dat is een daling van 12,04%.

De vacaturegraad - het aantal vacatures ten opzichte van het totale aantal arbeidsplaatsen in de onderneming - is ook gedaald van 3,26% naar 2,91%.

 

Het aantal vacatures is gedaald in de 3 gewesten met een daling van respectievelijk 9.765 vacatures in Vlaanderen, 3.884 in Wallonië en 2.176 in Brussel ten opzichte van het derde kwartaal 2020.

Met 65% van alle vacatures in België blijft Vlaanderen het gewest met het hoogste aantal vacatures in het land. Vlaanderen wordt gevolgd door Wallonië met 21% en Brussel met 14%.

De vacaturegraad blijft hoger in Vlaanderen (3,18%) en Brussel (2,78%) dan in Wallonië (2,35%).

 

 

 

Type ondernemingen en type arbeidsplaatsen

Er zijn 3,73 keer meer vacatures in grote en middelgrote ondernemingen dan in kleine ondernemingen. De vacaturegraad blijft echter hoger in kleine ondernemingen (4,97%) dan in grote ondernemingen (2,62%).

Hoewel er meer vacatures voor vaste banen worden aangeboden (85,33%), is de vacaturegraad aanzienlijk hoger voor interimbanen (15,30%) dan voor vaste banen (2,55%).

Verdeling volgens activiteitssector (NACE)

Meer dan driekwart (78,5%) van de vacatures bevindt zich in vijf economische sectoren: de non-profitsector, wetenschappen en administratieve diensten, industrie, handel en bouwnijverheid.

De vacaturegraad daalt vooral in de sector accommodatie en maaltijden (-2,27 punt) en in de industrie (-0,88 punt), terwijl hij voornamelijk stijgt in de sectoren informatie en communicatie (+0,39 punt), transport en opslag (+0,34 punt) en in de bouwnijverheid (+0,33 punt).

Methodologische nota

JVS is een driemaandelijkse enquête op basis van een vragenlijst waarin de ondernemingen wordt gevraagd naar hun aantal vacatures op een referentiedatum (15/11/2020 voor het vierde kwartaal 2020), die als representatief wordt beschouwd voor de hele periode. Aangezien de COVID-19-crisis midden maart is begonnen in België en momenteel nog altijd een impact heeft op de arbeidsmarkt, zou het echter incoherent zijn om de waarde van 15/11 als representatief voor het volledige vierde kwartaal te beschouwen en zou dit leiden tot een vertekend beeld van het aantal vacatures in de meeste van de bestudeerde sectoren.

Daarom werd er besloten om op de resultaten van onze enquête correctiecoëfficiënten toe te passen. Meer informatie kan hier teruggevonden worden.