Daling van geluksgevoel, en stijging van eenzaamheid bij jongeren

Huishoudens
Daling van geluksgevoel, en stijging van eenzaamheid bij jongeren

In de driemaandelijkse enquête over hun persoonlijk welbevinden en levensomstandigheden bevraagt Statbel zo’n 5000 Belgen tussen 16 en 74 jaar. De enquête is er onder meer op vraag van Eurostat, om zo het maatschappelijk herstel in tijden van de COVIDS-19-pandemie te monitoren. De resultaten van het 4e kwartaal 2021 worden voorgesteld.

8,3% van de Belgen voelde zich altijd of meestal eenzaam in de vier weken voorafgaand aan de bevraging, terwijl dat voor 1 op 3 Belgen nooit het geval was (34,3%).

Zo’n twee derde van de Belgen voelde zich in de vier weken voor de bevraging altijd (9,6%) of meestal (56,7%) gelukkig.

In het 3e kwartaal van 2021 voelde 8,5% van de 65 tot 74-jarigen tegenover 4,8% van de 16 tot 24-jarigen zich in de vier weken voor de bevraging altijd of meestal eenzaam. Daar waar eenzaamheid voor het 3e kwartaal van 2021 eerder een probleem voor het oudere deel van de bevolking bleek, gaven in het 4e kwartaal van 2021 ook jongeren vaker aan zich altijd of meestal eenzaam te voelen (12,1% van de 65 tot 74-jarigen en 12,7% van de 16 tot 24-jarigen). We zien tegelijk een daling van het geluksgevoel bij de 16 tot 24-jarigen: in het 3e kwartaal voelde 22,7% van hen zich altijd gelukkig, daar waar in het 4e kwartaal nog maar 12,2% aangaf zich altijd gelukkig te voelen.

Belgen werd gevraagd een score op tien te geven aan hun financiële situatie, hun persoonlijke relaties en hun algemene levenstevredenheid. Gemiddeld scoren persoonlijke relaties het hoogst met 7,8/10, zowel in het 4e als in het 3e kwartaal van 2021. Daarna volgt de algemene levenstevredenheid met respectievelijk 7,3/10 en 7,5/10 en de financiële situatie met respectievelijk 6,8/10 en 7/10.

Drie kwart van de Belgen (73,7%) geeft aan dat hun totaal beschikbare huishoudinkomen van de laatste maand min of meer hetzelfde is gebleven in vergelijking met dat van 12 maanden ervoor. Ongeveer 11% van de Belgen signaleert dat hun totaal beschikbaar huishoudinkomen lager is dan 12 maanden ervoor. Sommigen geven aan dat het totaal beschikbaar huishoudinkomen hoger is in vergelijking met 12 maanden geleden. Het gaat over 9,6% van de Belgen in het 3e kwartaal en 13,7% in het 4e.

13,9% van de Belgen heeft het in het 4e kwartaal van 2021 zeer moeilijk tot moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit is een lichte stijging ten aanzien van het 3e kwartaal, toen schatte 11,7% hun situatie precair in. Een stijgende trend zien we ook als we de cijfers regionaal bekijken. Het percentage dat het moeilijk tot zeer moeilijk heeft om de eindjes aan elkaar te knopen ligt het hoogst in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest, met 24,5% in het 4e kwartaal en 22,5% in het 3e kwartaal, gevolgd door Wallonië met respectievelijk 17,5% en 15,8%, en Vlaanderen met respectievelijk 9,9% en 7,4%.