Daling van de visvangst in november, zowel in waarde als in hoeveelheid

Landbouw & Visserij
Daling van de visvangst in november, zowel in waarde als in hoeveelheid

In november werd 1.147 ton vis door Belgische schepen aangevoerd en verkocht in de Belgische havens.

Koplopers bij de aangevoerde vissoorten in deze maand blijven de schol en de tong met een respectievelijk aandeel van 16% en 14% van de hoeveelheid aangevoerde en verkochte vis, wat overeenkomt met 185 en 156 ton. De aanvoer van rog kende een terugval tot 126 ton wat het aandeel van deze vissoort op 11% brengt.

Tong bevestigt nogmaals zijn belangrijkheid voor de Belgische visserij met een aandeel van 34% van de totale waarde van de verkochte vis. Het aandeel in waarde van schol en rog ligt respectievelijk rond 11% en 6%.

De gemiddelde visprijs kelderde tot € 3.77 /kg in november 2020.