Daling van 2,7% van het globale indexcijfer van de afzetprijzen in de landbouw in januari

Landbouw & Visserij
Daling van 2,7% van het globale indexcijfer van de afzetprijzen in de landbouw in januari

In januari werden de belangrijkste maandelijkse schommelingen van de afzetprijzen waargenomen bij bewaaraardappelen (+15,5% voor de index van de hakvruchten), peren (+12,9%) en groenten (-15,7%). De groenten in openlucht zijn het sterkst gedaald ten opzichte van december (-9,0%), met in het bijzonder de daling van de prijs van witloof, die lager ligt dan begin vorig jaar.

Dierlijke producten daarentegen blijven relatief stabiel.