Daling met 9,7% van de bouwvergunningen in 2022

Bouwen & Wonen
Daling met 9,7% van de bouwvergunningen in 2022

Het jaar 2022 wordt gekenmerkt door een daling met 9.7% van de bouwvergunningen, een tendens die in de drie gewesten merkbaar is. De maand december is gunstiger voor Vlaanderen, dat een stijging van de residentiële gebouwen (13,5%) registreert, terwijl er in Wallonië (15,7%) een daling wordt waargenomen. Ten slotte bevestigt 2022 dat de renovatie van residentiële gebouwen groter is dan de bouwvergunningen voor nieuwbouw. Dat blijkt uit de nieuwe resultaten van Statbel, het Belgische statistiekbureau, over bouwvergunningen.

Evolutie op jaarbasis

Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen is in 2022 met 9,7% afgenomen tegenover 2021 tot 28.674 gebouwen. Deze afname vindt men terug in elk van de 3 gewesten: in het Vlaams Gewest bedroeg ze 9%, in het Waals Gewest lag het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen 11,8% lager en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er sprake van een afname van 12,8%.

  België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2005 31.518   22.072   9.107   339  
2010 27.292 (-13,4%) 18.888 (-14,4%) 8.148 (-10,5%) 256 (-24,5%)
2015 21.916 (-19,7%) 15.514 (-17,9%) 6.187 (-24,1%) 215 (-16,0%)
2016 22.963 (+4,8%) 16.697 (+7,6%) 6.067 (-1,9%) 199 (-7,4%)
2017 22.760 (-0,9%) 15.960 (-4,4%) 6.591 (+8,6%) 209 (+5,0%)
2018 28.842 (+26,7%) 22.086 (+38,4%) 6.597 (+0,1%) 159 (-23,9%)
2019 27.458 (-4,8%) 20.662 (-6,4%) 6.653 (+0,8%) 143 (-10,1%)
2020 28.593 (+4,1%) 21.668 (+4,9%) 6.787 (+2,0%) 138 (-3,5%)
2021 31.768 (+11,1%) 23.522 (+8,6%) 8.081 (+19,1%) 164 (+18,8%)
2022 28.674 (-9,7%) 21.402 (-9,0%) 7.128 (-11,8%) 143 (-12,8%)
(Cijfers eerste 12 maand - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode)

Evolutie op maandbasis

Voor de recentst beschikbare maand december 2022 werden er bouwvergunningen uitgereikt voor 2.022 residentiële gebouwen. Tegenover november 2022 is dat een toename van 4,8%. In het Vlaams Gewest werden 13,5% meer nieuwe residentiële gebouwen vergund als de maand voordien. Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen kende een afname in het Waals Gewest van 15,7%. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden in december 2022 12 nieuwe residentiële gebouwen vergund.

  Maand België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2021 1 2.550   1.897   641   12  
2021 2 2.428 (-4,8%) 1.822 (-4,0%) 592 (-7,6%) 14 (+16,7%)
2021 3 3.558 (+46,5%) 2.648 (+45,3%) 887 (+49,8%) 23 (+64,3%)
2021 4 2.675 (-24,8%) 1.937 (-26,9%) 729 (-17,8%) 9 (-60,9%)
2021 5 2.656 (-0,7%) 1.954 (+0,9%) 691 (-5,2%) 11 (+22,2%)
2021 6 2.948 (+11,0%) 2.206 (+12,9%) 722 (+4,5%) 20 (+81,8%)
2021 7 2.535 (-14,0%) 1.871 (-15,2%) 637 (-11,8%) 27 (+35,0%)
2021 8 2.495 (-1,6%) 1.867 (-0,2%) 616 (-3,3%) 12 (-55,6%)
2021 9 2.558 (+2,5%) 1.922 (+2,9%) 628 (+1,9%) 7 (-41,7%)
2021 10 2.558 0,0% 1.989 (+3,5%) 557 (-11,3%) 12 (+71,4%)
2021 11 2.476 (-3,2%) 1.705 (-14,3%) 764 (+37,2%) 7 (-41,7%)
2021 12 2.331 (-5,9%) 1.704 (-0,1%) 617 (-19,2%) 10 (+42,9%)
2022 1 2.499 (+7,2%) 1.919 (+12,6%) 555 (-10,0%) 25 (+150,0%)
2022 2 2.452 (-1,9%) 1.862 (-3,0%) 575 (+3,6%) 15 (-40,0%)
2022 3 3.494 (+42,5%) 2.723 (+46,2%) 754 (+31,1%) 17 (+13,3%)
2022 4 2.243 (-35,8%) 1.593 (-41,5%) 641 (-15,0%) 9 (-47,1%)
2022 5 2.715 (+21,0%) 1.994 (+25,2%) 706 (+10,1%) 15 (+66,7%)
2022 6 2.390 (-12,0%) 1.832 (-8,1%) 551 (-22,0%) 7 (-53,3%)
2022 7 1.951 (-18,4%) 1.419 (-22,5%) 524 (-4,9%) 8 (+14,3%)
2022 8 2.463 (+26,2%) 1.788 (+26,0%) 670 (+27,9%) 5 (-37,5%)
2022 9 2.264 (-8,1%) 1.705 (-4,6%) 546 (-18,5%) 13 (+160,0%)
2022 10 2.251 (-0,6%) 1.674 (-1,8%) 574 (+5,1%) 3 (-76,9%)
2022 11 1.930 (-14,3%) 1.355 (-19,1%) 560 (-2,4%) 14 (+366,7%)
2022 12 2.022 (+4,8%) 1.538 (+13,5%) 472 (-15,7%) 12 (-14,3%)
Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

Evolutie op langere termijn

Sinds 2007 ligt het niveau van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan de vergunde residentiële nieuwbouw. Hierin komt kort verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018. Vanaf februari 2019 ligt het aantal vergunde residentiële renovaties opnieuw boven het niveau van de vergunde residentiële nieuwbouw. Begin 2022 is het verschil het grootst. De afgelopen maanden liggen beide reeksen bijna op hetzelfde niveau.

Vanaf 2003 worden er meer nieuwe flats vergund dan ééngezinswoningen. Tijdens de jaren 2010-2011 liggen beiden ongeveer op hetzelfde niveau. Daarna wordt het verschil opnieuw groter ten voordele van de flats. In 2018 is het verschil het grootst. Vanaf 2019 wordt de kloof terug kleiner. De afgelopen maanden liggen beide reeksen bijna op hetzelfde niveau.