Daling goederenvervoer over de weg voor rekening van derden in tien jaar tijd

Mobiliteit
Daling goederenvervoer over de weg voor rekening van derden in tien jaar tijd

In 2019 werd 284 miljoen ton goederen over de weg vervoerd met in België geregistreerde voertuigen (vrachtwagens en trekkers met een laadvermogen van minstens 1 ton).
Dit is een lichte daling van 0,5% vergeleken met 2018 wat het vervoerde tonnage betreft, maar een stijging van 6,6% voor de gepresteerde tonkilometer*.

In 2009 werd er nog 298 miljoen ton goederen over de weg vervoerd. Zowel wat het vervoerde tonnage betreft (-4,7%) als de gepresteerde tonkilometer (-3,7%) was er een daling in tien jaar tijd.

De afname van het vervoer voor rekening van derden (transportondernemingen) tussen 2009 en 2019 was hiervan de oorzaak (-18 miljoen ton) ; het vervoer voor eigen rekening nam in diezelfde periode lichtjes toe met 4 miljoen ton.
Zowel het binnenlands (-6,6%) als internationaal (-13,5%) transport kende tijdens deze periode een dalende trend wat betreft het vervoer voor rekening van derden; de stijging bij het vervoer voor eigen rekening was toe te schrijven aan een stijging van de hoeveelheid goederen die binnen de Belgische landsgrenzen werden vervoerd (+6,8 miljoen ton).

Het aandeel internationaal (19%) versus binnenlands vervoer (81%) blijft over een langere periode van twintig jaar gezien nagenoeg constant.

*Tonkilometer is een meeteenheid waarbij gewicht en afstand gecombineerd worden. Zo is bijvoorbeeld 2 ton vervoeren over een afstand van 2 kilometer goed voor 4 tonkilometer.