Dalende verkoop in de kleinhandel in maart 2022

Conjunctuurindicatoren
Dalende verkoop in de kleinhandel in maart 2022

In maart 2022 is het volume van de verkopen, met uitzondering van de brandstoffen, met 4,5% gedaald ten opzichte van dezelfde maand van vorig jaar.

Voor dezelfde periode werden de grootste stijgingen opgetekend in ‘textiel, kleding, schoeisel en lederwaren in gespecialiseerde winkels’, ‘markt- en straathandel’, ‘overige detailhandel in gespecialiseerde winkels’ en ‘detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels’ met stijgingen van 22,7%, 18,8%, 9,7% en 7,5%.

De grootste dalingen werden waargenomen in de sectoren ‘detailhandel via postorderbedrijven of via internet’, ‘verkoop, niet in winkels en exclusief markt-en straathandel’, ‘overige detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels’ en ‘detailhandel in andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels’ met dalingen van 16,8%, 16,1%, 10,3% en 10,0%.

De indexcijfers worden uitgedrukt met referentiejaar 2015=100.

Sinds januari 2021, naar aanleiding van de nieuwe Europese FRIBS-verordening (Verordening (EU) 2019/2152), zijn de uitsplitsingen in de sector van de detailhandel gewijzigd. Zo bestaan sommige uitsplitsingen niet meer en zijn er nieuwe opgesteld. Onze methodologie heeft ook wijzigingen ondergaan: de belangrijkste gegevensbron is de btw-aangifte van ondernemingen aan de FOD Financiën en niet langer een enquête. Slechts +/- 340 grote bedrijven zullen de enquête blijven invullen. De indexen worden sinds 2010 volgens de nieuwe methodologie herberekend.