Dalende verkoop in de kleinhandel in april 2022

Conjunctuurindicatoren
Dalende verkoop in de kleinhandel in april 2022

In april 2022 kende het volume van de verkopen in de detailhandel, met uitzondering van de brandstoffen, een daling van 1,5% in vergelijking met dezelfde maand van vorig jaar.

Voor dezelfde periode werden de grootste stijgingen opgetekend in ‘textiel, kleding, schoeisel en lederwaren in gespecialiseerde winkels’, ‘overige detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels’, ‘overige detailhandel in gespecialiseerde winkels’ en ‘ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels’ met stijgingen van 73,5%, 20,6%, 19,6% en 11,0%.

De grootste dalingen werden waargenomen in ‘verkoop, niet in winkels en exclusief markt-en straathandel’, ‘detailhandel via postorderbedrijven of via internet’, ‘detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen’ en ‘markt- en straathandel’ met dalingen van 17,5%, 16,1%, 11,3% en 10,6%.

De indexcijfers worden uitgedrukt met referentiejaar 2015=100.

Sinds januari 2021, naar aanleiding van de nieuwe Europese FRIBS-verordening (Verordening (EU) 2019/2152), zijn de uitsplitsingen in de sector van de detailhandel gewijzigd. Zo bestaan sommige uitsplitsingen niet meer en zijn er nieuwe opgesteld. Onze methodologie heeft ook wijzigingen ondergaan: de belangrijkste gegevensbron is de btw-aangifte van ondernemingen aan de FOD Financiën en niet langer een enquête. Slechts +/- 340 grote bedrijven zullen de enquête blijven invullen. De indexen worden sinds 2010 volgens de nieuwe methodologie herberekend.