Dalende verkoop in de detailhandel in juli

Conjunctuurindicatoren
Dalende verkoop in de detailhandel in juli

In juli 2022 is het volume van de verkopen, met uitzondering van de brandstoffen, met 4,2% gedaald ten opzichte van dezelfde maand van vorig jaar. Voor dezelfde periode werden de grootste stijgingen opgetekend in ‘overige detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels’, ‘markt- en straathandel’, ‘textiel, kleding, schoeisel en lederwaren in gespecialiseerde winkels’ en ‘ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels’ met respectievelijke stijgingen van 10,3%, 9,6%, 8,9% en 5,0%.

De grootste dalingen werden waargenomen in ‘brandstoffen in gespecialiseerde winkels’, ‘detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen’, 'voedingsmiddelen, dranken en tabak’ en ‘andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels’ met dalingen van 11,7% 7,9%, 7,7% en 6,9%.

De indexcijfers worden uitgedrukt met referentiejaar 2015=100.

Sinds januari 2021, naar aanleiding van de nieuwe Europese FRIBS-verordening (Verordening (EU) 2019/2152), zijn de uitsplitsingen van de detailhandel gewijzigd. Zo bestaan sommige uitsplitsingen niet meer en zijn er nieuwe opgesteld. Onze methodologie heeft ook wijzigingen ondergaan: de belangrijkste gegevensbron is de btw-aangifte van ondernemingen aan de FOD Financiën en niet langer een enquête. Slechts +/- 340 grote bedrijven zullen de enquête blijven invullen. De indexen worden sinds 2010 volgens de nieuwe methodologie herberekend.