Dalende verkoop in de detailhandel in januari 

Conjunctuurindicatoren
Dalende verkoop in de detailhandel in januari 

In januari 2019 kende het volume van de verkopen in de detailhandel met uitzondering van de brandstoffen een daling van 0,38% in vergelijking met dezelfde maand van vorig jaar.
Voor dezelfde periode werd de grootste stijging geregistreerd bij ‘verkoop op afstand’, namelijk een stijging van 26,53%

Vanaf maart 2018 worden de indexcijfers uitgedrukt met referentiejaar 2015=100.
De serie 'voedingsmiddelen, dranken en tabak' voor de deflator van de verkoop en de hoeveelheden werd vanaf februari 2018 herzien