Coronacrisis: impact op statistiekproductie Statbel

Over Statbel
Coronacrisis: impact op statistiekproductie Statbel

De crisis die de verspreiding van het COVID-19-virus met zich meebrengt, heeft ook een impact op de statistiekproductie van Statbel, het Belgische statistiekbureau. We nemen de nodige maatregelen om de impact op lange termijn zo veel mogelijk te beperken. Ook binnen het Europees Statistisch Systeem en met Eurostat worden de maatregelen op elkaar afgestemd.

Zo wil Statbel ervoor zorgen dat zijn statistieken op een continue en kwaliteitsvolle manier kunnen geproduceerd worden. Als statistiekbureau brengen we de Belgische samenleving en economie correct in kaart, ook tijdens crisisperiodes als deze. Dat levert uzelf, de nationale en internationale onderzoekswereld en onze beleidsmakers de komende maanden en jaren erg waardevolle informatie op.

Relevante en veelgevraagde cijfers, gerelateerd aan de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) in België worden gepubliceerd op https://statbel.fgov.be/nl/covid-19-statbel-data. Er zijn dagelijks updates aan die pagina.

Dataverzameling bij burgers

We vragen aan personen en gezinnen die geselecteerd zijn om deel te nemen aan postale of internetenquêtes om die verder in te vullen. We blijven beschikbaar voor gezinnen en personen die vragen hebben, via mail en telefoon.

De deelnemers aan de enquête naar arbeidskrachten, de EU-SILC -enquête en de huishoudbudgetenquête zullen telefonisch door de interviewer ondervraagd worden. Er zijn voorlopig geen face-to-face bevragingen meer. Personen en gezinnen die geselecteerd zijn, ontvingen hiervoor van Statbel een brief met de naam van hun interviewer. Indien de interviewer niet beschikt over uw telefoonnummer, dan zal hij bij u aanbellen om uw nummer te vragen. Op een later tijdstip belt hij u op om het interview af te nemen. Als hij bij u langskomt, zal de interviewer een mondmasker dragen, de nodige afstand bewaren en niet binnenkomen.

Dataverzameling bij ondernemingen

We vragen aan de ondernemingen die geselecteerd zijn voor enquêtes, om ons verder hun data door te sturen. Als dat niet mogelijk is door een tijdelijke sluiting of aangepaste arbeidssituatie, dan kan dat ook nog na de vooropgestelde deadline. Ondernemingen die vragen hebben, kunnen Statbel via mail of telefoon bereiken.

Onze enquêteurs, die elke dag de lokale verkooppunten bezoeken om de prijzen te verzamelen, hebben hun werk ter plaatse hervat. Voor de verkooppunten gelegen in een gemeente met een ‘incidence rate’ vanaf 240 per 100.000 inwoners gelden vanaf 13 oktober 2020 specifieke maatregelen, waardoor prijzen via telefonisch contact, per mail of via internet ingezameld zullen worden. Daarnaast worden zoals steeds ook prijzen gevolgd via scannerdata en webscraping.

Publicatie van de maandelijkse consumptieprijsindex

Statbel verzekert de maandelijkse publicatie van de consumptieprijsindex, op de voorlaatste werkdag van de maand. De consumptieprijsindex wordt onder andere berekend op basis van scannerdata, informatie van prijsenquêteurs en webscraping.

Publicatie van de statistieken volgens de planning

Alle statistieken van Statbel worden verder gepubliceerd. De planning wordt gemonitord en waar nodig bijgewerkt: https://statbel.fgov.be/nl/calendar. Om de impact van deze coronacrisis zo klein mogelijk te houden op de gepubliceerde resultaten, vragen we aan ondernemingen en burgers om ons hun data te blijven bezorgen, online of per telefoon.

Expertise delen

Statbel stelt zijn data en expertise ter beschikking van verschillende werkgroepen en instanties, ter ondersteuning van de beleidsbeslissingen binnen de Nationale Veiligheidsraad.

Organisatie van het werk

Als federale overheidsorganisatie volgt Statbel uiteraard de maatregelen van de Belgische regering op de voet. Vanaf 19 oktober passen we de volgende maatregelen toe:

  • Met uitzondering van enkele medewerkers die noodzakelijk zijn in onze gebouwen, werkt iedereen thuis. Onze medewerkers blijven bereikbaar via mail en telefoon.
  • Onze drukkerij en verzenddienst blijven hun diensten verlenen.
  • Alle externe meetings, nationaal en internationaal, werden geannuleerd of vinden plaats via webconferentie.

Vragen? Contacteer ons:

Mail: Statbel@economie.fgov.be

Facebook: fb.com/statbel.nl

Twitter: https://twitter.com/Statbel_nl