Bouwvergunningen: oktober 2018

Bouwen & Wonen
Bouwvergunningen: oktober 2018

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot oktober 2018.

Evolutie op jaarbasis

Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen is in de eerste 10 maanden van 2018 met 27,7% toegenomen tegenover dezelfde periode in 2017 tot 23.844 gebouwen.Deze toename vindt volledig zijn oorsprong in het Vlaams Gewest, waar deze 43,9% bedroeg. In het Waals Gewest lag het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen 8,3% lager en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er een daling van 13,7%.

Tabel 1: Cijfers eerste 10 maand - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

Jaar België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2000 22.890   14.957   7.681   252  
2005 26.226 (+14,6%) 18.209 (+21,7%) 7.713 (+0,4%) 304 (+20,6%)
2010 24.189 (-7,8%) 16.759 (-8,0%) 7.208 (-6,5%) 222 (-27,0%)
2015 18.532 (-23,4%) 13.093 (-21,9%) 5.247 (-27,2%) 192 (-13,5%)
2016 20.024 (+8,1%) 14.745 (+12,6%) 5.110 (-2,6%) 169 (-12,0%)
2017 18.677 (-6,7%) 12.879 (-12,7%) 5.644 (+10,5%) 153 (-9,5%)
2018 23.844 (+27,7%) 18.533 (+43,9%) 5.177 (-8,3%) 132 (-13,7%)

Evolutie op maandbasis

Voor de recentst beschikbare maand oktober 2018 werden er bouwvergunningen uitgereikt voor 1.831 residentiële gebouwen. Tegenover september 2018 is dat een afname van 7,9%. In het Vlaams Gewest werd een afname genoteerd van 14,3%. Het aantal vergunde nieuwe gebouwen kende een toename in het Waals Gewest van 18,2% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er een toename van 66,7%.

Tabel 2: Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

Jaar Maand België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2018 1 2.375   1.713   645   17  
2018 2 2.476 (+4,3%) 2.028 (+18,4%) 428 (-33,6%) 20 (+17,6%)
2018 3 3.205 (+29,4%) 2.635 (+29,9%) 554 (+29,4%) 16 (-20,0%)
2018 4 3.176 (-0,9%) 2.632 (-0,1%) 530 (-4,3%) 13 (-18,8%)
2018 5 2.811 (-11,5%) 2.238 (-15,0%) 564 (+6,4%) 9 (-30,8%)
2018 6 2.163 (-23,1%) 1.541 (-31,1%) 612 (+8,5%) 10 (+11,1%)
2018 7 1.933 (-10,6%) 1.424 (-7,6%) 493 (-19,4%) 16 (+60,0%)
2018 8 1.886 (-2,4%) 1.342 (-5,8%) 537 (+8,9%) 7 (-56,3%)
2018 9 1.988 (+5,4%) 1.605 (+19,6%) 373 (-30,5%) 9 (+28,6%)
2018 10 1.831 (-7,9%) 1.375 (-14,3%) 441 (+18,2%) 15 (+66,7%)

Evolutie op langere termijn

Sinds 2007 ligt het niveau van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan de vergunde residentiële nieuwbouw.  Hierin komt verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018.

Vanaf 2003 worden er meer nieuwe flats vergund dan ééngezinswoningen. Tijdens de jaren 2010-2011 liggen beiden ongeveer op hetzelfde niveau, maar de laatste jaren wordt het verschil steeds groter ten voordele van de flats.

Nieuwbouw versus renovatie                                      Ééngezinswoningen versus appartementen    

bouwvergunningen_nl102018a_0.pngbouwvergunningen_nl102018b_0.png