Bouwvergunningen: maart 2022

Bouwen & Wonen
Bouwvergunningen: maart 2022

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot maart 2022.

Evolutie op jaarbasis

Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen is in de eerste 3 maanden van 2022 met 1,1% afgenomen tegenover dezelfde periode in 2021 tot 8.450 gebouwen. In het Vlaams Gewest was er sprake van een toename van 2%. In het Waals Gewest lag het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen 11% lager en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er een stijging van 22,4%.

 

  België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2005 7.453   5.323   1.995   135  
2010 7.154 (-4,0%) 5.077 (-4,6%) 2.015 (+1,0%) 62 (-54,1%)
2015 5.497 (-23,2%) 4.007 (-21,1%) 1.446 (-28,2%) 44 (-29,0%)
2016 7.681 (+39,7%) 6.114 (+52,6%) 1.497 (+3,5%) 70 (+59,1%)
2017 5.763 (-25,0%) 4.008 (-34,4%) 1.694 (+13,2%) 61 (-12,9%)
2018 8.130 (+41,1%) 6.392 (+59,5%) 1.685 (-0,5%) 53 (-13,1%)
2019 6.613 (-18,7%) 5.008 (-21,7%) 1.571 (-6,8%) 34 (-35,8%)
2020 8.188 (+23,8%) 6.430 (+28,4%) 1.720 (+9,5%) 38 (+11,8%)
2021 8.544 (+4,3%) 6.367 (-1,0%) 2.128 (+23,7%) 49 (+28,9%)
2022 8.450 (-1,1%) 6.497 (+2,0%) 1.893 (-11,0%) 60 (+22,4%)
(Cijfers eerste 3 maand - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode)

Evolutie op maandbasis

Voor de recentst beschikbare maand maart 2022 werden er bouwvergunningen uitgereikt voor 3.497 nieuwe residentiële gebouwen. Tegenover februari 2022 is dat een toename van 42,8%. In het Vlaams Gewest bedroeg de toename 46,1%. Het aantal vergunde nieuwe gebouwen kende een toename in het Waals Gewest van 32,3%. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeg het aantal vergunde nieuwe gebouwen tot 20.

  Maand België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2021 1 2.553 0,0% 1.897 0,0% 644 0,0% 12 0
2021 2 2.430 (-4,8%) 1.822 (-4,0%) 594 (-7,8%) 14 (+16,7%)
2021 3 3.561 (+46,5%) 2.648 (+45,3%) 890 (+49,8%) 23 (+64,3%)
2021 4 2.677 (-24,8%) 1.937 (-26,9%) 731 (-17,9%) 9 (-60,9%)
2021 5 2.658 (-0,7%) 1.954 (+0,9%) 693 (-5,2%) 11 (+22,2%)
2021 6 2.950 (+11,0%) 2.206 (+12,9%) 724 (+4,5%) 20 (+81,8%)
2021 7 2.539 (-13,9%) 1.871 (-15,2%) 641 (-11,5%) 27 (+35,0%)
2021 8 2.500 (-1,5%) 1.867 (-0,2%) 620 (-3,3%) 12 (-55,6%)
2021 9 2.563 (+2,5%) 1.922 (+2,9%) 633 (+2,1%) 7 (-41,7%)
2021 10 2.561 (-0,1%) 1.989 (+3,5%) 560 (-11,5%) 12 (+71,4%)
2021 11 2.485 (-3,0%) 1.705 (-14,3%) 773 (+38,0%) 7 (-41,7%)
2021 12 2.323 (-6,5%) 1.704 (-0,1%) 608 (-21,3%) 10 (+42,9%)
2022 1 2.504 (+7,8%) 1.914 (+12,3%) 564 (-7,2%) 25 (+150,0%)
2022 2 2.449 (-2,2%) 1.862 (-2,7%) 572 (+1,4%) 15 (-40,0%)
2022 3 3.497 (+42,8%) 2.721 (+46,1%) 757 (+32,3%) 20 (+33,3%)
Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

De opvallende stijging die men kan vaststellen in maart 2022 is het gevolg van de verstrenging van de energienormen voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2022. Eind 2021 zijn er relatief meer bouwaanvragen ingediend om deze strengere normen te ontwijken, wat resulteert in een hoger aantal uitgereikte bouwvergunningen zo’n 3 à 4 maanden later.

Evolutie op langere termijn

Sinds 2007 ligt het niveau van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan de vergunde residentiële nieuwbouw. Hierin komt kort verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018. Vanaf februari 2019 ligt het aantal vergunde residentiële renovaties opnieuw boven het niveau van de vergunde residentiële nieuwbouw.

Vanaf 2003 worden er meer nieuwe flats vergund dan ééngezinswoningen. Tijdens de jaren 2010-2011 liggen beiden ongeveer op hetzelfde niveau. Daarna wordt het verschil opnieuw groter ten voordele van de flats. In 2018 is het verschil het grootst. Vanaf 2019 wordt de kloof terug kleiner.