Bouwvergunningen: december 2018

Bouwen & Wonen
Bouwvergunningen: december 2018

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot december 2018. De cijfers voor Wallonië en Brussel werden geüpdatet in vergelijking met de cijfers die gepubliceerd werden op 29 maart.

Evolutie op jaarbasis

Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen is in 2018 met 25,8% toegenomen tegenover 2017 tot 28.649 gebouwen. Deze toename vindt volledig zijn oorsprong in het Vlaams Gewest, waar deze 37,8% bedroeg. In het Waals Gewest lag het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen 1,5% lager en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er een daling van 23,4%.

Tabel 1: Cijfers op jaarbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

  België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2005 31.518   22.072   9.107   339  
2010 27.292 (-13,4%) 18.888 (-14,4%) 8.148 (-10,5%) 256 (-24,5%)
2015 21.916 (-19,7%) 15.514 (-17,9%) 6.187 (-24,1%) 215 (-16,0%)
2016 22.962 (+4,8%) 16.696 (+7,6%) 6.067 (-1,9%) 199 (-7,4%)
2017 22.767 (-0,8%) 15.964 (-4,4%) 6.594 (+8,7%) 209 (+5,0%)
2018 28.649 (+25,8%) 21.993 (+37,8%) 6.496 (-1,5%) 160 (-23,4%)
(Jaarcijfers - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode)

Evolutie op maandbasis

Voor de recentst beschikbare maand december 2018 werden er bouwvergunningen uitgereikt voor 2.120 residentiële gebouwen. Tegenover november 2018 is dat een afname van 0,2%. In het Vlaams Gewest werd een toename genoteerd van 12,4%. Het aantal vergunde nieuwe gebouwen kende een afname in het Waals Gewest van 30,3% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daalde dit aantal met 7,1% ten opzichte van de maand voordien.

Tabel 2: Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

  Maand België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2018 1 2.381   1.714   650   17  
2018 2 2.482 (+4,2%) 2.028 (+18,3%) 434 (-33,2%) 20 (+17,6%)
2018 3 3.236 (+30,4%) 2.635 (+29,9%) 585 (+34,8%) 16 (-20,0%)
2018 4 3.187 (-1,5%) 2.632 (-0,1%) 543 (-7,2%) 12 (-25,0%)
2018 5 2.822 (-11,5%) 2.238 (-15,0%) 574 (+5,7%) 10 (-16,7%)
2018 6 2.186 (-22,5%) 1.546 (-30,9%) 630 (+9,8%) 10 (0,0%)
2018 7 1.978 (-9,5%) 1.425 (-7,8%) 539 (-14,4%) 14 (+40,0%)
2018 8 1.939 (-2,0%) 1.344 (-5,7%) 587 (+8,9%) 8 (-42,9%)
2018 9 2.046 (+5,5%) 1.621 (+20,6%) 412 (-29,8%) 13 (+62,5%)
2018 10 2.147 (+4,9%) 1.651 (+1,9%) 484 (+17,5%) 12 (-7,7%)
2018 11 2.124 (-1,1%) 1.487 (-9,9%) 624 (+28,9%) 14 (+16,7%)
2018 12 2.120 (-0,2%) 1.672 (+12,4%) 435 (-30,3%) 13 (-7,1%)
(Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode)

Evolutie op langere termijn

Sinds 2007 ligt het niveau van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan de vergunde residentiële nieuwbouw. Hierin komt verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018.

Vanaf 2003 worden er meer nieuwe flats vergund dan ééngezinswoningen. Tijdens de jaren 2010-2011 liggen beiden ongeveer op hetzelfde niveau, maar de laatste jaren wordt het verschil steeds groter ten voordele van de flats.

           Nieuwbouw versus renovatie           Ééngezinswoningen versus appartementen

bouwvergunningen_nl122018a.pngbouwvergunningen_nl122018b.png