Bouwvergunningen: december 2017

Bouwen & Wonen
Bouwvergunningen: december 2017

In december 2017 werden er bouwvergunningen voor 1.918 nieuwe residentiële gebouwen uitgereikt, voor een totaal van 4.624 woningen. Dat is een daling van 7,1% voor gebouwen en een stijging van 9,3% voor woningen tegenover november 2017.

In 2017 werden er bouwvergunningen voor 22.573 residentiële gebouwen uitgereikt. Dat is 2,1% minder dan in 2016.

Het aantal woningen daalt met 2,2%.

Het renoveren van residentiële gebouwen liet in 2017 een daling van 12,2% optekenen.

Als gevolg van de herziening van de procedure voor een bouwvergunningsaanvraag in het Vlaams Gewest en als gevolg van de technische wijzigingen die hieruit voortvloeien, is het niet mogelijk om gedetailleerde resultaten te publiceren voor het Vlaams Gewest. 

 Nieuwbouw versus renovatie                                                     Ééngezinswoningen versus appartementen

bouwvergunningen_nl201712a.png   bouwvergunningen_nl201712b.png