Bouwvergunningen: augustus 2019

Bouwen & Wonen
Bouwvergunningen: augustus 2019

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot augustus 2019.

Evolutie op jaarbasis

Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen is in de eerste 8 maanden van 2019 met 10,5% afgenomen tegenover dezelfde periode in 2018 tot 18.157 gebouwen. De afname in het Vlaams Gewest bedroeg 12,9%. In het Waals Gewest lag het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen 2% lager en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er een daling van 18,7%.

Tabel 1: Cijfers eerste 8 maand - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

  België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2005 20.987   14.555   6.184   248  
2010 21.343 (+1,7%) 14.999 (+3,1%) 6.197 (+0,2%) 147 (-40,7%)
2015 15.022 (-29,6%) 10.639 (-29,1%) 4.229 (-31,8%) 154 (+4,8%)
2016 16.771 (+11,6%) 12.427 (+16,8%) 4.201 (-0,7%) 143 (-7,1%)
2017 13.986 (-16,6%) 9.283 (-25,3%) 4.580 (+9,0%) 123 (-14,0%)
2018 20.286 (+45,0%) 15.608 (+68,1%) 4.571 (-0,2%) 107 (-13,0%)
2019 18.157 (-10,5%) 13.590 (-12,9%) 4.479 (-2,0%) 87 (-18,7%)
Tabel 1: Cijfers eerste 8 maand - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

Evolutie op maandbasis

Voor de recentst beschikbare maand augustus 2019 werden er bouwvergunningen uitgereikt voor 2.180 nieuwe residentiële gebouwen. Tegenover juli 2019 is dat een afname van 14,8%. In het Vlaams Gewest bedroeg de afname 13,8%, goed voor 1.615 gebouwen . Het aantal vergunde nieuwe gebouwen kende een afname in het Waals Gewest van 17,3% tot een niveau van 558 gebouwen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er sprake van een afname van 45,5%, wat resulteerde in 6 vergunde nieuwe residentiële gebouwen.

Tabel 2: Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

  Maand België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2018 1 2.403   1.714   672   17  
2018 2 2.478 (+3,1%) 2.028 (+18,3%) 430 (-36,0%) 20 (+17,6%)
2018 3 3.230 (+30,3%) 2.635 (+29,9%) 579 (+34,7%) 16 (-20,0%)
2018 4 3.186 (-1,4%) 2.632 (-0,1%) 542 (-6,4%) 12 (-25,0%)
2018 5 2.830 (-11,2%) 2.238 (-15,0%) 582 (+7,4%) 10 (-16,7%)
2018 6 2.174 (-23,2%) 1.546 (-30,9%) 618 (+6,2%) 10 0,0%
2018 7 1.999 (-8,0%) 1.425 (-7,8%) 560 (-9,4%) 14 (+40,0%)
2018 8 1.937 (-3,1%) 1.344 (-5,7%) 585 (+4,5%) 8 (-42,9%)
2018 9 2.055 (+6,1%) 1.621 (+20,6%) 421 (-28,0%) 13 (+62,5%)
2018 10 2.181 (+6,1%) 1.651 (+1,9%) 518 (+23,0%) 12 (-7,7%)
2018 11 2.118 (-2,9%) 1.487 (-9,9%) 618 (+19,3%) 13 (+8,3%)
2018 12 2.118 0,0% 1.676 (+12,7%) 430 (-30,4%) 12 (-7,7%)
2019 1 2.123 0,0% 1.552 0,0% 561 0,0% 10 0,0%
2019 2 2.013 (-5,2%) 1.550 (-0,1%) 454 (-19,1%) 9 (-10,0%)
2019 3 2.485 (+23,4%) 1.903 (+22,8%) 567 (+24,9%) 15 (+66,7%)
2019 4 2.418 (-2,7%) 1.874 (-1,5%) 530 (-6,5%) 14 (-6,7%)
2019 5 2.094 (-13,4%) 1.535 (-18,1%) 554 (+4,5%) 5 (-64,3%)
2019 6 2.284 (+9,1%) 1.687 (+9,9%) 580 (+4,7%) 17 (+240,0%)
2019 7 2.560 (+12,1%) 1.874 (+11,1%) 675 (+16,4%) 11 (-35,3%)
2019 8 2.180 (-14,8%) 1.615 (-13,8%) 558 (-17,3%) 6 (-45,5%)
Tabel 2: Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

Evolutie op langere termijn

Sinds 2007 ligt het niveau van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan de vergunde residentiële nieuwbouw. Hierin komt kort verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018. Vanaf januari 2019 ligt het aantal vergunde residentiële renovaties opnieuw boven het niveau van de vergunde residentiële nieuwbouw. Vanaf 2003 worden er meer nieuwe flats vergund dan ééngezinswoningen. Tijdens de jaren 2010-2011 liggen beiden ongeveer op hetzelfde niveau, maar de laatste jaren wordt het verschil steeds groter ten voordele van de flats.

   Nieuwbouw versus renovatie                                      Ééngezinswoningen versus appartementen

bouwvergunningen_nl201908_abouwvergunningen_nl201908_b