Bouwvergunningen: april 2020

Bouwen & Wonen
Bouwvergunningen: april 2020

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot april 2020.  Deze hebben voornamelijk betrekking op bouwaanvragen van eind 2019 en begin 2020, toen er nog geen sprake was van de Covid-19-crisis.  Wel werd er een lagere responsgraad genoteerd voor de enquête[1] waardoor de ramingen voor de non-respons tot onstabielere resultaten kunnen leiden.  De cijfers hieronder hebben bijgevolg een voorlopig karakter en zullen in een volgende update nog worden bijgesteld. 

Evolutie op jaarbasis

Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen is in de eerste 4 maanden van 2020 met 14,4% toegenomen tegenover dezelfde periode in 2019 tot 10.325 gebouwen.  De toename is het sterkst in het Vlaams Gewest, waar deze 15,3% bedroeg.  In het Waals Gewest lag het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen 12,1% hoger en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er een daling van 12,2%.

 

Tabel 1: Jaarcijfers - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

  België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2005 10.252   7.210   2.881   161  
2010 10.427 (+1,7%) 7.504 (+4,1%) 2.841 (-1,4%) 82 (-49,1%)
2015 7.182 (-31,1%) 5.129 (-31,6%) 1.991 (-29,9%) 62 (-24,4%)
2016 10.201 (+42,0%) 8.060 (+57,1%) 2.057 (+3,3%) 84 (+35,5%)
2017 7.367 (-27,8%) 5.049 (-37,4%) 2.250 (+9,4%) 68 (-19,0%)
2018 11.329 (+53,8%) 9.038 (+79,0%) 2.226 (-1,1%) 65 (-4,4%)
2019 9.026 (-20,3%) 6.879 (-23,9%) 2.098 (-5,8%) 49 (-24,6%)
2020 10.325 (+14,4%) 7.930 (+15,3%) 2.351 (+12,1%) 43 (-12,2%)
 

Evolutie op maandbasis

Voor de recentst beschikbare maand april 2020 werden er bouwvergunningen uitgereikt voor 2.140 nieuwe residentiële gebouwen. Tegenover maart 2020 is dat een afname van één derde.  In het Vlaams Gewest bedroeg de afname 41,3%.  Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen kende een lichte toename in het Waals Gewest van 0,8%.  In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden er 4 vergunde nieuwe residentiële gebouwen genoteerd.

Tabel 2: Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

  Maand België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2019 1 2.120   1.552   558   10  
2019 2 2.008 (-5,3%) 1.550 (-0,1%) 449 (-19,5%) 9 (-10,0%)
2019 3 2.484 (+23,7%) 1.903 (+22,8%) 566 (+26,1%) 15 (+66,7%)
2019 4 2.414 (-2,8%) 1.874 (-1,5%) 525 (-7,2%) 15 0%
2019 5 2.089 (-13,5%) 1.535 (-18,1%) 549 (+4,6%) 5 (-66,7%)
2019 6 2.269 (+8,6%) 1.687 (+9,9%) 565 (+2,9%) 17 (+240,0%)
2019 7 2.548 (+12,3%) 1.874 (+11,1%) 664 (+17,5%) 10 (-41,2%)
2019 8 2.202 (-13,6%) 1.615 (-13,8%) 572 (-13,9%) 15 (+50,0%)
2019 9 2.469 (+12,1%) 1.861 (+15,2%) 603 (+5,4%) 5 (-66,7%)
2019 10 2.393 (-3,1%) 1.817 (-2,4%) 560 (-7,1%) 16 (+220,0%)
2019 11 2.164 (-9,6%) 1.576 (-13,3%) 573 (+2,3%) 15 (-6,3%)
2019 12 2.327 (+7,5%) 1.813 (+15,0%) 506 (-11,7%) 8 (-46,7%)
2020 1 2.551 (+9,6%) 1.920 (+5,9%) 623 (+23,1%) 8 0%
2020 2 2.428 (-4,8%) 1.944 (+1,3%) 469 (-24,7%) 14 (+75,0%)
2020 3 3.206 (+32,0%) 2.562 (+31,8%) 627 (+33,7%) 17 (+21,4%)
2020 4 2.140 (-33,3%) 1.504 (-41,3%) 632 (+0,8%) 4 (-76,5%)
 

Evolutie op langere termijn

Sinds 2007 ligt het niveau van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan de vergunde residentiële nieuwbouw.  Hierin komt kort verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018.  Vanaf februari 2019 ligt het aantal vergunde residentiële renovaties opnieuw boven het niveau van de vergunde residentiële nieuwbouw, maar het verschil blijft klein.

Vanaf 2003 worden er meer nieuwe flats vergund dan ééngezinswoningen.  Tijdens de jaren 2010-2011 liggen beiden ongeveer op hetzelfde niveau, maar de laatste jaren wordt het verschil steeds groter ten voordele van de flats.

 

Nieuwbouw versus renovatie                                          Ééngezinswoningen versus appartementen    

bouwvergunningen_nl202004_abouwvergunningen_nl202004_b

 


[1] Voor Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden de gegevens verzameld via een enquête.  Voor Vlaanderen wordt beroep gedaan op een administratieve databank waardoor dit probleem zich niet stelt.