Binnenscheepvaart in het tweede kwartaal 2018

Conjunctuurindicatoren
Binnenscheepvaart in het tweede kwartaal 2018

In het tweede kwartaal van 2018 vervoerden binnenschepen meer dan 52 miljoen ton goederen op de Belgische binnenscheepvaartwegen. Dat is een stijging van 1,8% ten opzichte van het vorige kwartaal en van 5.6% ten opzichte van het eerste kwartaal 2017. Het containervervoer door binnenschepen bedroeg 9,3 miljoen ton, wat een daling betekent van bijna 3% ivm vorig kwartaal maar op jaarbasis betekent dit wel een stijging van 2.25%.
Deze cijfers hebben betrekking op de binnenvaart van alle schepen op de Belgische binnenwateren, ook die die uit het buitenland.