Binnenscheepvaart in het eerste kwartaal 2018

Mobiliteit
Binnenscheepvaart in het eerste kwartaal 2018

In het eerste kwartaal 2018 vervoerden binnenschepen 52 miljoen ton goederen op de Belgische binnenscheepvaartwegen. Dat is een stijging van 1,3% ten opzichte van het vorige kwartaal en van 3,6% ten opzichte van het eerste kwartaal 2017. Het containervervoer door binnenschepen bedroeg 9,6 miljoen ton, namelijk een stijging van 2,6% per kwartaal en van 5,7% op jaarbasis.

Deze cijfers hebben betrekking op de binnenvaart van alle schepen op de Belgische binnenwateren, ook die die uit het buitenland.