Binnenscheepvaart in het derde kwartaal 2020

Mobiliteit
Binnenscheepvaart in het derde kwartaal 2020

In het derde kwartaal van 2020 vervoerden binnenschepen meer dan 38 miljoen ton goederen op de Belgische binnenscheepvaartwegen. Dat is een daling van 1,1% ten opzichte van het vorige kwartaal en van 0,3% ten opzichte van het derde kwartaal 2019. Het containervervoer door binnenschepen bedroeg 5,3 miljoen ton, wat een stijging betekent van 8,3% in vergelijking met vorig kwartaal en nagenoeg een status quo op jaarbasis.

Deze cijfers hebben betrekking op de binnenvaart van alle schepen op de Belgische binnenwateren, ook die uit het buitenland.