Binnenscheepvaart

Mobiliteit
Binnenscheepvaart

In de 2017 vervoerden binnenschepen 201 miljoen ton aan goederen op de Belgische waterwegen. Dat is 8 miljoen ton meer dan het jaar ervoor. De tendens is licht stijgend. Het containervervoer door binnenschepen schommelt de laatste jaren tussen de 34 en 36 miljoen ton.
De cijfers hebben betrekking op de binnenvaart van alle schepen op de Belgische binnenwateren, ook die uit het buitenland.