Belgische ondernemingen meer en meer op sociale media en in de “cloud”

Ondernemingen
Belgische ondernemingen meer en meer op sociale media en in de “cloud”

De Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium publiceert vandaag de resultaten van de enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen [1]2017.

Het percentage ondernemingen dat bestellingen heeft ontvangen via een website of apps tijdens het jaar voorafgaand aan de enquête  bedraagt 21%, namelijk een stijging van 1 procentpunt in vergelijking met het jaar ervoor. Er is daarentegen een stijging van 2 procentpunt voor ondernemingen met minstens 250 personen: van 41% in 2016 naar 43% in 2017.

Daarnaast gebruikt eén op vijf ondernemingen haar eigen website of haar eigen apps om online bestellingen te ontvangen. Voor ondernemingen van ten minste 250 personen bedraagt dit percentage 43%.

58% van de ondernemingen gebruikt sociale media. Het percentage steeg van 53% in 2016 naar 58% in 2017, namelijk een significante stijging van 5 procentpunt. Dat aandeel bedraagt 88% voor ondernemingen met minstens 250 mensen. Sociale media worden voornamelijk gebruikt om het imago van de onderneming te ontwikkelen of producten te commercialiseren en om personeel te rekruteren.

40% van de bedrijven koopt cloudcomputingdiensten[2] , een stijging van 11 procentpunt ten opzichte van 2016. Vooral ondernemingen met minstens 250 mensen (76%) en de ICT-sector (77%) maken gebruik van deze diensten.

In België hebben bijna alle ondernemingen toegang tot het internet (99,6%), bijna uitsluitend via een breedbandverbinding. Een derde van hen stelt ICT-specialisten te werk. Deze verhouding stijgt naar 87% voor ondernemingen van ten minste 250 personen, namelijk een stijging van 2 procentpunt ten opzichte van het jaar voordien.

Ecommerce.png

2017 10 tot 49 werknemers (kleine ondernemingen) 50 tot 249 werknemers (middelgrote ondernemingen) 250 werknemers en meer (grote ondernemingen) Totaal - 10 werknemers en meer
Internettoegang 100% 99% 100% 100%
Bezit een website 81% 92% 97% 83%
Gebruik van sociale media 56% 65% 88% 58%
Cloud computing 37% 49% 76% 40%
Tewerkstelling van ICT-specialisten 23% 55% 87% 29%
e-Commerce * 19% 27% 43% 21%

* e-commerce: percentage ondernemingen dat bestellingen heeft ontvangen via een website of apps


[1] Ondernemingen van ten minste 10 personen..

[2] Cloud computing verwijst naar informaticadiensten op internet voor toegang tot software, rekencapaciteit of opslagruimte..