België bereikt EU2020-doelstelling: 47,5% van de 30-34-jarigen heeft een diploma van het hoger onderwijs

Werk & Opleiding
België bereikt EU2020-doelstelling: 47,5% van de 30-34-jarigen heeft een diploma van het hoger onderwijs

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de eerste jaarresultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten voor 2018. De enquête geeft ook inzicht in de kenmerken van de bevolking op het vlak van opleiding. In 2018 heeft België twee doelstellingen van de EU2020-indicatoren bereikt. Meer bepaald:

  • 47,5% van 30-34-jarigen heeft een diploma van het hoger onderwijs behaald. // EU2020-doelstelling: 47% of meer
  • Dit percentage bedraagt 54,4% voor vrouwen en 40,6% voor mannen.
  • 8,6% van de jongeren tussen 18 en 24 jaar heeft de school vroegtijdig verlaten zonder een diploma van het hoger secundair onderwijs te hebben behaald. // EU2020-doelstelling: 9,5% of minder
  • Het percentage jongeren van 15 tot en met 24 jaar dat geen werk heeft, en geen onderwijs of opleiding volgt (NEET-indicator) bedraagt 9,2%. // EU2020-doelstelling: 8,2% of minder

EU2020-doelstelling: hoger onderwijs

De doelstelling uit de EU2020-strategie, dat 47% van de 30-34-jarigen een diploma hoger onderwijs heeft behaald, is in België in 2018 bereikt. 47,5% van de 30-34-jarigen in België bezit een diploma hoger onderwijs. Dit percentage bedroeg nog 45,9% in 2017.

België zit daarmee ruim boven het Europese gemiddelde, dat 39,9% bedroeg in 2017. Vrouwen scoren hier beduidend beter dan mannen. In België bezit 54,4% van de vrouwelijke 30-34-jarigen een diploma van het hoger onderwijs, tegenover 40,6% van de mannen van 30 tot 34 jaar.

32,7% van de totale bevolking van 15 jaar en ouder heeft een diploma van het hoger onderwijs behaald.

EU2020-doelstelling: vroegtijdige schoolverlaters

Een andere doelstelling bestaat erin om het percentage voortijdige schoolverlaters terug te dringen tot minder dan 9,5%. België bereikt deze doelstelling sinds 2016. In 2018 was het percentage personen van 18 tot en met 24 jaar dat geen diploma van het hoger secundair onderwijs heeft behaald, en geen enkele vorm van onderwijs of opleiding meer volgt, 8,6 %. In 2017 was dat 8,9 %. Met 6,5% vroegtijdige schoolverlaters scoren de vrouwen ook hier beter dan de mannen (10,6%).

EU2020-doelstelling: geen werk, geen onderwijs, geen opleiding (NEET)

Een derde EU2020-doelstelling is het percentage jongeren van 15 tot en met 24 jaar dat geen werk heeft en geen onderwijs of opleiding volgt (NEET-indicator), te beperken tot maximum 8,2%. Dit percentage bedraagt 9,2 % in 2018, of 0,1 procentpunt minder dan in 2017.

Slechts 13,4% van deze jongeren heeft een diploma van het hoger onderwijs en slechts 34,8% gaat actief op zoek naar werk en is beschikbaar op de arbeidsmarkt.

 

NEETs 15-24 jaar naar onderwijsniveau (2018) Aantal %
Laag 54.644 46,3%
Midden 47.662 40,4%
Hoog 15.764 13,4%
NEETs 15-24 jaar naar arbeidsmarktstatuut (2018) Aantal %
IAB-werkloos 41.102 34,8%
Inactief 76.967 65,2%
Total 118.070 100,0%