België 2017 : 11.322.088 inwoners

Bevolking
Bevolking in België

Op 1 januari 2017 telde België 11.322.088 wettelijk geregistreerde inwoners. Dat blijkt uit de officiële cijfers van de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium. Daarvan is 51% (of 5.754.083 in absolute cijfers) vrouw, en 49% (of 5.568.005) man, wachtregister niet meegerekend. De Belgische bevolking groeide op jaarbasis met 0,48%. Dat cijfer is nauwelijks lager dan in 2015 (+0,53%). In 2016 groeide de bevolking met 54.178 personen.

En verder: Leuven rondt de kaap van 100.000 inwoners, Antwerpen en Vlaams-Brabant zijn de snelst groeiende provincies en het groeicijfer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft een pak lager dan het gemiddelde cijfer van de afgelopen vijf jaar.

De nationale bevolkingsgroei wordt hoofdzakelijk gerealiseerd door twee demografische factoren:

 • Meer geboortes dan overlijdens: goed voor 1/4de van het cijfer van de bevolkingstoename (13.105 personen in 2016)
 • Meer immigratie dan emigratie: maakt 3/4de van het cijfer (42.239 personen in 2016)

Dit zijn de meest opvallende demografische tendensen voor 2016:

 • In 2016 werden 121.161 geboortes geregistreerd. De daling is veel lichter dan de tendens van de afgelopen jaren (van 129.173 in 2010 naar 121.713 in 2015). De komende jaren zal moeten blijken of dit cijfer stabiel blijft, of alsnog verder zal dalen.
 • In 2016 werden 17.797 personen overgeschreven van het wachtregister naar het vreemdelingenregister. Dat is het op een na hoogste cijfer sinds de oprichting van het wachtregister midden jaren 90 (in 2000 werden 18.951 personen overgeschreven).

De cijfers van de gewesten blijven zeer uiteenlopend.

VLAAMS GEWEST

 • De bevolking nam toe met 38.207 personen (33.677 personen in 2015): een vrij forse stijging van 0,6% op het totaal van de bevolking.
 • Belangrijkste oorzaak (58%) van de toename is de internationale migratie (= het verschil tussen immigratie van en emigratie naar het buitenland): het gaat om 22.452 personen.
 • De interne migratie (inwijking vanuit andere gewesten tegenover uitwijking naar andere gewesten) maakt 29% van de groei uit, of 11.370 personen.
 • De natuurlijke bevolkingsaangroei (geboortes versus overlijdens) blijft positief, en vormt 13% van het groeicijfer, of 5.079 personen.

WAALS GEWEST

 • De bevolking nam toe met 12.257 personen. Dat aantal is vrijwel identiek aan dat van 2015 (12.472 personen), en vormt zo een relatieve stijging van de bevolking met 0,3%.
 • Opvallend: de natuurlijke loop van de Waalse bevolking is lichtjes negatief: er waren 831 meer overlijdens dan geboortes in het Waals Gewest, in 2016.
 • De grootste factor in de toename is ook hier de internationale migratie: er waren meer immigranten dan dat het gewest emigranten zag vertrekken. Het gaat om een saldo van 9.870 personen.
 • Ook de interne migratie blijft positief: meer mensen kwamen vanuit andere gewesten in Wallonië wonen dan dat er vertrokken naar die gewesten. Dit saldo bedraagt 3.373.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

 • De bevolking nam toe met 3.714 personen. Dat is een stuk lager dan de toenames van de voorbije jaren. In de periode 2011-2015 ligt het gemiddelde op 13.760, wat 3,7 keer hoger is dan het cijfer voor 2016.
 • Er is niet zozeer één duidelijke verklarende factor voor dit lagere groeicijfer.
 • Springt wel in het oog: de stijging van het aantal ambtshalve schrappingen: 20.397 in 2016, tegenover een gemiddelde van 16.283 in de periode 2011-2015.
 • Er is iets minder internationale migratie (40.066 voor 2016 tegenover gemiddeld 42.978 in de vijf jaren voordien).
 • Er is iets meer emigratie naar het buitenland (17.460 in 2016 tegenover gemiddeld 15.658 in de vijf jaren voordien).
 • Er is ook iets meer emigratie naar de andere gewesten (14.743 in 2016 tegenover gemiddeld 13.200 in de periode 2011-2015).

Ook op provinciaal niveau zijn er een aantal duidelijke verschuivingen in de (relatieve) aangroei van de bevolking:

 • Antwerpen en Vlaams-Brabant zijn de snelst groeiende provincies met telkens een relatieve groei van 0,7%
 • Daarmee nemen ze de fakkel over van Waals-Brabant, dat in 2015 nog 0,8% groei noteerde, maar in 2016 terugvalt naar 0,6%.
 • Henegouwen blijft de provincie met het laagste groeicijfer (0,2% tegenover 0,1% in 2015).

Op gemeentelijk niveau zien we deze tendensen:

 • Leuven rondt de kaap van 100.000 inwoners en telt nu 100.291 inwoners.
 • Wijnegem (+3,1%) en Martelange (+2,7%) voeren de lijst met gemeentelijke groeicijfers aan.
 • Van alle gemeentes in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest groeit Evere het hardst (+2,1%).
 • Opvallend is dat de bevolking van Brusselstad afneemt (-1,1%, een daling met 2.007 personen)
 • Herbeumont verliest, relatief gezien, de meeste inwoners: de bevolking daalde er met 39 personen, een daling van 2,4%. In 2015 steeg de bevolking daar nog met 70 personen.
Woonplaats Bevolking op 1 januari 2016 Natuurlijk saldo Saldo van de interne migratie Saldo van de internationale migratie Statistische aanpassing Totale groei Bevolking op 1 januari 2017
België 11.267.910 13.105 0 42.239 -1.166 54.178 11.322.088
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1.187.890 8.857 -14.743 9.917 -317 3.714 1.191.604
Vlaams Gewest 6.477.804 5.079 11.370 22.452 -694 38.207 6.516.011
Waals Gewest 3.602.216 -831 3.373 9.870 -155 12.257 3.614.473
Duitstalige Gemeenschap 76.645 -7 -125 395 12 275 76.920
Provincie Antwerpen 1.824.136 3.388 803 7.971 -268 11.894 1.836.030  
Provincie Limburg 863.425 928 -174 3.292 -58 3.988 867.413
Provincie Oost-Vlaanderen 1.486.722 842 4.162 4.651 -190 9.465 1.496.187
Provincie Vlaams-Brabant 1.121.693 1.160 4.908 2.198 -110 8.156 1.129.849
Provincie West-Vlaanderen 1.181.828 -1.239 1.671 4.340 -68 4.704 1.186.532
Provincie Waals-Brabant 396.840 332 1.678 297 -24 2.283 399.123
Provincie Henegouwen 1.337.157 -1.431 1.026 2.891 -81 2.405 1.339.562
Provincie Luik 1.098.688 109 10 3.783 -59 3.843 1.102.531
Provincie Luxemburg 280.327 201 -332 1.731 45 1.645 281.972
Provincie Namen 489.204 -42 991 1.168 -36 2.081 491.285