Arbeidskostenindex 4de kwartaal 2018

Conjunctuurindicatoren
Arbeidskostenindex 4de kwartaal 2018

De totale loonkost per gewerkt uur neemt op jaarbasis toe met 1,8%.

De loonkost neemt met 2,5% het sterkst toe in de NACE sectie P (Onderwijs).

De loonkost neemt af (-0,5%) in de NACE sectie I (Verschaffen van accommodatie en maaltijden).