Arbeidskostenindex 4de kwartaal 2017

Conjunctuurindicatoren
Arbeidskostenindex 4de kwartaal 2017

De totale loonkost per gewerkt uur (seizoensgezuiverd) neemt op jaarbasis toe met 1,4%.

De uurlonen stijgen, terwijl de andere kosten, zoals de patronale bijdragen, afnemen.

De loonkost neemt met 2,1% het sterkst toe in de NACE sectie H (Vervoer en opslag).

De NACE sectie O (Openbaar bestuur) noteert met 0,6% voor de geringste toename.