Arbeidskostenindex 3de kwartaal 2018

Conjunctuurindicatoren
Arbeidskostenindex 3de kwartaal 2018

De totale loonkost per gewerkt uur neemt op jaarbasis toe met 1,1%.

De loonkost neemt met 2,1% het sterkst toe in de NACE sectie D (Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht).

De loonkost neemt af (-0,4%) in de NACE sectie Q (Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening).