Arbeidskostenindex 2de kwartaal 2018

Conjunctuurindicatoren
Arbeidskostenindex 2de kwartaal 2018

De totale loonkost per gewerkt uur neemt op jaarbasis toe met 1,7%.

De loonkost neemt met 2,4% het sterkst toe in de NACE sectie H (Vervoer en opslag).

De loonkost stagneert (+0,0%) in de NACE sectie I (Verschaffen van accommodatie en maaltijden).