Arbeidskostenindex 1ste kwartaal 2018

Conjunctuurindicatoren
Arbeidskostenindex 1ste kwartaal 2018

De totale loonkost per gewerkt uur neemt op jaarbasis toe met 1,7%. De loonkost neemt met 3,1% het sterkst toe in de sector van de overige diensten (NACE sectie S).

De sector van het verschaffen van accommodatie en maaltijden (NACE sectie I ) noteert met 0,2% voor de geringste toename.