Analyses Statbel zorgen voor meer achtergrond bij statistieken

Over Statbel
Analyses Statbel zorgen voor meer achtergrond bij statistieken

Statbel, het Belgische statistiekbureau, verzamelt, produceert en publiceert statistieken over de Belgische samenleving en economie. Die statistieken worden gecoördineerd door experten en statistici, door methodologen en kwaliteitscontroleurs. Om u een beter inzicht te geven in onze resultaten en berekeningsmethoden, publiceert Statbel op geregelde basis analyses.

Enerzijds gaat het om statistische onderzoeken over de gepubliceerde cijfers: welke vaststellingen kunnen we maken? Welke evoluties volgen de cijfers? Wat is de historiek achter deze resultaten? Wat zijn de mogelijkheden van deze databron? Analyses behandelen onder meer de structurele ondernemingsstatistieken, gebruik van big data en individuele armoede-indicatoren op basis van de SILC-enquête.

Anderzijds geven de analyses een diepgaand inzicht in de methodologie achter bepaalde berekeningsmethoden. Analyses behandelen onder meer de webscraping of scannerdata uit de consumptieprijsindex en de hervormingen in de enquête naar arbeidskrachten.

Bekijk alle analyses hier.